המפגש המרגש של אביב אלוש עם הוריו של עמית בן יגאל הי"ד מתוך ״שירים לזכרם״ - אירוע הזיכרון הלאומי במשכן הכנסת