חלת מפתח. ארכיון
חלת מפתח. ארכיון צילום: תמר הורליק

ראש ישיבת ''בני ציון'' בירושלים ופוסק ההלכה הרב בן ציון מוצפי נשאל את דעתו על המנהג לאפות חלות בצורת מפתח בשבת שלאחר חג הפסח.

הרב מוצפי ענה: "תאמר לי בבקשה, נראה לך שאדם לא ידקדק במצוות, לא יקפיד על כל פרוטה ופרוטה, לא ישים מבטחו להשם יתברך שהוא זן ומפרנס לכל, ויאכל חלה בצורת מפתח ותהיה לו פרנסה? זה רציני? הרי גם אם יאכל את המפתח עצמו עם המחזיק מפתחות זה לא יעזור".

תשובת הרב פורסמה באתר "דורשי ציון''.

כאמור, נוהגים לאפות "חלת מפתח" ב"שבת מברכין" של חודש אייר שלאחר הפסח, כסגולה לפתיחת שערי פרנסה ושפע של ברכה.