אחת הנפגעות בפרשת עזרא שיינברג, ראש הישיבה לשעבר שהורשע בעבירות תקיפה מינית, בריאיון לאמילי עמרוסי ופרופ' יובל אלבשן, מתוך התוכנית "אמילי והפרופסור" בכאן רשת ב'.