נתניהו התחייב - מינויי שרים עד סוף החודש

היועמ"ש מנדלבליט לבג"ץ: הימנעות הממשלה מאיוש משרות שרים תיחשב להתנהלות בלתי סבירה באופן קיצוני, כך שתקום חובה משפטית לאייש משרות אלו.

ערוץ 7 , ז' באייר תשפ"א

נתניהו התחייב - מינויי שרים עד סוף החודש-ערוץ 7
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
צילום: משה ביטון

המדינה הגישה לבג"ץ תגובה מקדמית לעתירה המבקשת להורות על מינוי שרים במקום ממלאי מקום שרי התקשורת, המשפטים, ההשכלה הגבוהה והמשלימה, משאבי המים, השוויון החברתי והמדע והטכנולוגיה, אשר כהונתם פקעה בשבועות האחרונים, מבלי שמונו שרים קבועים במקומם.

בתגובה שהוגשה נכתב כי לעמדת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, פקיעת כהונתם של ממלאי מקום השרים ואי-מינוי שרים קבועים תחתיהם – ובפרט, אי-מינוי שר משפטים – מביאה למצב חריג ביותר וחמור מבחינה משטרית, ולפגיעה קשה בתפקוד הממשלה.

לדבריו מנדלבליט, פגיעה זו הולכת ומחמירה עם חלוף הזמן, ככל שמתארך המצב בו לא עומדים שרים בראש חלק ממשרדי הממשלה.

לעמדת היועץ המשפטי לממשלה יש צורך חיוני בקידום מינויים קבועים של שרים למשרדים הרלוונטיים, ובפרט למשרד המשפטים, וזאת על אף העובדה שאנו מצויים בתקופה של ממשלת מעבר.

זאת ועוד, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ככל שיתארך משך הזמן שבו בראש מספר לא מבוטל של משרדי ממשלה לא מכהנים שרים – באופן שיביא להחרפת הפגיעה בתפקודה השוטף של הממשלה, ובאינטרסים ציבורים חיוניים הנגזרים מכך – עלול יהיה הדבר להוביל להביא לכך שהימנעות הממשלה מאיוש משרות שרים תיחשב להתנהלות בלתי סבירה באופן קיצוני, כך שתקום חובה משפטית לאייש משרות אלו.

בתגובה לבג''ץ נכתב כי מלשכת ראש הממשלה נמסר בשם ראש הממשלה כי עד סוף החודש הנושא יובא לדיון בישיבת הממשלה. "בנסיבות העניין, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה – בשים לב לכך שסוגיית מינוי שרים היא בעיקרה פוליטית באופייה; ומאחר שלפי הודעת לשכת ראש הממשלה, הסוגיות המתעוררות בעתירה עשויות להיפתר בשדה הפוליטי בעת הקרובה, ובכך יתייתר גם הצורך בהכרעה שיפוטית בעניין''.

מנדלבליט מבקש מבג''ץ: ''מוצע כי יתאפשר למשיבים להגיש הודעה מעדכנת עד תחילת חודש מאי 2021, וכי העתירה תיקבע לדיון בפני הרכב במועד קרוב לאחר מכן (למקרה שהסוגיה לא תתייתר עד אז), תוך המשך בחינה קפדנית של ההשלכות הנובעות מאי-מינוי השרים דנן".

מהתנועה לאיכות השלטון נמסר בתגובה לתשובת היועמ״ש לבג״ץ: ״אנו מצרים על תגובת היועץ המשפטי לממשלה, אשר בוחר להעניק פרס להבטחות החלולות של ראש הממשלה נתניהו, שמונע כבר למעלה מחודש מינוי שר משפטים, ומבטיח כי יעשה זאת עד סוף החודש. מצב העניינים הנוכחי, בו שיקוליו האישיים של נאשם בפלילים משתקים מדינה שלמה אינו יכול להימשך - גם לא עד סוף החודש. אנו מקווים כי בית המשפט הנכבד יראה לנכון להוציא צווים על תנאי, יקבע דיון דחוף וישים סוף לסאגה העגומה הזו״.