הרב צבי טאו לבן גביר: "מעשה חמור"

ראשי ישיבת הר המור במכתב מחאה: הצטערנו והזדעזענו ממעשהו החמור של ח''כ איתמר בן גביר נ"י, אשר בתחילת דרכו הציבורית כחבר כנסת נכנס לשטח הר הבית.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , י' באייר תשפ"א | עודכן: 19:03

הרב צבי טאו לבן גביר: "מעשה חמור"-ערוץ 7
בן גביר בהר הבית
צילום: חיים קרויזר, מטה ארגוני המקדש

ארבעה מרבני ישיבת הר המור יוצאים במכתב מחאה נגד עלייתו של ח"כ איתמר בן גביר להר הבית ביום העצמאות, ומוחים בו "שלא יהין לשוב ולעלות בהר".

על המכתב חתומים ראשי הישיבה הרב עמיאל שטרנברג והרב מרדכי שטרנברג, וכן הרב צבי ישראל טאו והרב עודד וולנסקי.

בפתח דבריהם מזכירים הרבנים את פסק ההלכה שלא להיכנס לשטח הר הבית: "כבר הלכה פסוקה היא בישראל מדורי דורות, אשר קיבלה משנה תוקף בהדרכת אזהרתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל והמשך הוראתו בפסיקת מרנן הרבנים הראשיים לישראל לדורותיהם, ובחזרת פרסום הוראתם ע"י מרנן הרבנים הראשיים שליט"א, אשר עלינו להמנע מלהכנס לכל שטח ההר, ונזהרים אנו בזה שלא להשפיל את כבודו, ולחלל את קדושתו, שלא תיפגם ח"ו חרדת קדושתו ותוקף הרתיעה מחומרת איסור הכניסה בטומאה לשטחו, מרבים ויחידים מכלל ישראל".

הרבנים ממשיכים ומביעים את צערם ממעשה זה: "לפיכך, הצטערנו והזדעזענו ממעשהו החמור של ח''כ איתמר בן גביר נ"י, אשר בתחילת דרכו הציבורית כחבר כנסת נכנס לשטח ההר, ואנו מוחים בו שלא יהין לשוב ולעלות בהר. לא יעלה על הדעת שלשם הופעה ציבורית–פוליטית יהין אדם להשתמש בקדושת המקום הנורא, ולזלזל בכך את מוראו בתודעת בני האומה".

בהמשך המכתב, הרבנים מזכירים את דבריו החריפים של הרב קוק זצ"ל כנגד כניסתו של הברון רוטשילד להר הבית: ''נשוב ונזכור את דברי מרן הראי"ה קוק זצ"ל ביחס לכניסת הברון רוטשילד להר הבית - 'לבי נמחץ מאד, מפני חילול השם של היותו במקום המקדש... פגימה אחת בקדושת מקום בית חיינו, עולה לנו על כל מיליונים של ישובים מעשיים'" (איגרת תרעז)".

הרבנים חותמים את דבריהם בקריאה לציבור להתחזק במצוות מורא מקדש: "נתחזק כולנו במצוות 'מורא מקדש' ובהקפדה על האיסור להכנס לשטח ההר בימינו, שהוא 'מהאיסורים החמורים הקיים עד ביאת משיח צדקנו' [לשון החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל, שבט תשמ"ו]. ורועה ישראל יוליכנו בדרך ישרים סלולה, דרך גאולים ינחנו, אל הר קדשו סלה, ונזכה אז לשמוח עם כל ישראל ולחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו ולעבדו בלבב שלם במהרה בימינו אמן".

ח"כ בן גביר הגיב לרבנים, ואמר: "יש לי הערכה עצומה לרב טאו ומזדהה עם מאבקו למען הזהות יהודית של המדינה, אולם באשר להר הבית, אני נוהג לפי דעת רבותיי שסבורים שעליה להר הבית בטהרה היא מצווה גדולה."

"לאורך כל הדורות נשאנו עינינו להר הבית ועלינו למקום כבר בזמן אברהם בעקדת יצחק דרך דוד המלך, עד לפוסקים השונים כמו הרמב"ם, הרדב"ז, מרן החיד"א, והרב גורן זצ"ל". רבותיי ובראשם הגאון הרב דב ליאור שליט"א, הרב יהודה קרוייזר שליט"א והרב ישראל אריאל שליט"א, כמו גם עשרות רבנים העולים להר בטהרה".

"אמנם היום בהר המצב משתפר בזכות אלפי העולים שפוקדים את ההר בקדושה וטהרה, אולם עדין הווקף נמצאים במקום ומבקשים למחוק כל סממן יהודי. אמשיך את המאבק למען ההר, העם והארץ", כך בן גביר.