הנהגת המדינה - רק על ידי מפלגות ציוניות

החובה למצוא פתרון יציב ונכון מחייב שהנהגת המדינה תהיה ע"י המפלגות הציוניות בלבד ללא המפלגות הלא ציוניות המתנגדות לקווי היסוד של מדינתנו.

ראש ישיבת שעלבים הרב מיכאל ימר , י"ד באייר תשפ"א

הנהגת המדינה - רק על ידי מפלגות ציוניות-ערוץ 7
הרב מיכאל ימר
צילום: יח"צ

מדינת ישראל נמצאת כבר זמן רב בסיבוך פוליטי שאינו מביא להרכבת ממשלה איתנה ויציבה שתצעיד את העם היושב בציון קדימה. מה ניתן ללמוד מחז"ל על הפתרון לסבך זה?

מדרש תנחומא (ורשה) תזריע ו' מספר על כהן ששנים רבות באו אליו אנשים עם צרעת והוא טימא וטיהר אותם. הנ"ל רצה לצאת לחו"ל כדי להצליח יותר בפרנסתו ואילו אשתו לא הסכימה שיצא, והסבירה לו שהיות וזו שליחותו בעולם ללמד את ההלכות ולפסוק לאנשים כאן בארץ אין זה נכון שיצא לחו"ל ויתעסק בדברים אחרים שאינם שליחותו בעולם, אלא חובה עליו להישאר בארץ וכאן ימצא דרך לשלב: להמשיך בשליחותו ויחד עם זאת לפנות זמן לפרנסתו.

ממדרש זה למדים אנו שני כללים חשובים, מה על אדם לעשות כאשר הוא נמצא בהתלבטות ובתהייה לאן דרכו?

א)השאלות המהותיות-מהי שליחותו בעולם? לשם מה בראו ה'? צריכות להיות בראש מעיינותיו ולא בגלל השאלות הפרקטיות ידחה ויבטל את מילוי שליחותו בעולם.

ב)ההסתכלות צריכה להיות לטווח הארוך ולא רק לחפש תשובות ופתרונות זמניים כפתרון לבעיה.

נראה לי ששני כללים אלו נכונים מאד ויישומים למצב שבו נמצא מדינתנו.

כל מפלגות הימין באו-וזו שליחות מנהיגיהם, כדי להנהיג את ישראל בדרך הנכונה לאהבת ושלימות הארץ, זו שליחותם ייעודם ותפקידם. ולכן כעת שגורלה ועתידה של מדינתנו תלויה במנהיגי מפלגות הימין, חובה עליהם להסתכל על ייעודם ותפקידם ולשים את כל הטיעונים הנוספים אפילו אם הם נכונים וצודקים בצד, וכן את המשקעים האישיים והרגשות בצד, למרות הקושי שבדבר.

החובה למצוא פתרון יציב ונכון מחייב שהנהגת המדינה תהיה ע"י המפלגות הציוניות בלבד ללא המפלגות הלא ציוניות המתנגדות לקווי היסוד של מדינתנו.

האפשרות שמפלגות לא ציוניות תהיינה חלק מהשלטון כדי לפתור כעת בפתרון זמני את המצב, טומן בחובו נזק גדול לעתיד. תקדים זה יהיה לו בעתיד מחירים כבדים וקשים.

בכל דילמא ותהייה חובה על האדם לחפש את הפתרון האידיאלי ולא פתרונות של דיעבד, ולכן לאור כל זאת נכון הוא שכל מנהיגי הימין ישימו בצד את כל הטעונים האישיים-רגשות וטיעונים אפילו צודקים אך צדדיים, ויתחברו יחד עם פתרונות יצירתיים כדי להצעיד את מדינתנו קדימה בעוז ובהנהגה. אם לא יעשו זאת יהיה לכך נזק עצום לכל עם ישראל.

נתפלל לבורא עולם שאכן נזכה כולנו בימים הקרובים הבעל"ט לראות זאת עין בעין. אמן כן יהי רצון!

הכותב: ראש ישיבת ההסדר שעלבים