מחסום של המשטרה בימי הסגר
מחסום של המשטרה בימי הסגרצילום: Yossi Aloni/Flash90

בעקבות פניית של ח"כ משה ארבל (ש"ס) ליועץ המשפטי לממשלה ולנוכח הקשיים המשפטיים שהועלו בפנייתו, במשרד המשפטים שוקלים ביטול למפרע של כל דו"חות הקורונה שניתנו על יציאה מהבית בזמן הסגר באוקטובר אשתקד.

כזכור בג"ץ פסק (5469/20) כי על המדינה לבטל את דו"חות קורונה שניתנו באוקטובר אשתקד למי שיצא מביתו יותר מהמרחק שנקבע בתקנות בכדי להפגין שכן זכות ההפגנה היא ערך יסוד בדמוקרטיה.

בעקבות פסק הדין פנה ח"כ משה ארבל ליועץ המשפטי לממשלה בכתב בתחילת אפריל וטען כי יש להשוות את הוראות פסק הדין אף ביחס למי שיצא מביתו לתפילה וכי הרציונל הקיים בפסק הדין בנוגע להפגנה קיים אף ביחס לתפילה. ואין לייצר מדרג מדומה בין ערכי היסוד הללו. פניה זו הועברה לטיפולו של המשנה ליועמ"ש עו"ד רז נזרי.

במשרד המשפטים בוחנים סוגיה זו ואף שוקלים את ביטול כל הדו"חות שניתנו בגין יציאה ממרחק זאת בין היתר אף מן הטעם שאין למשטרת ישראל מסד נתונים ומידע מדוייק ומהימן בגין איזו סיבה ניתן הדו"ח ומה מטרות היציאה. ולכן בכדי לקיים את הוראות פסק הדין בוחנים ביטול כל הדו"חות שניתנו בגין הפרות הסגר.

משמעות ההחלטה ביחס למי ששילם את הקנס הינה השבה של הכסף ששולם וביחס למי שעדיין מתנהלים כנגדו ההליכים אזי אלו יבוטלו לרבות במרכז לגביית קנסות.