אחדות ביציאה מהאבלות

לקראת ל"ג בעומר וסיום מנהגי האבלות הרב יוסף צבי רימון על הייחודיות בל"ג בעומר שחל ביום שישי והדינים המיוחדים לו

הרב יוסף צבי רימון , י"ד באייר תשפ"א

אחדות ביציאה מהאבלות-ערוץ 7
הרב יוסף צבי רימון
צילום: גרשון אלינסון

הגמרא במסכת יבמות מספרת על מותם של תלמידי רבי עקיבא. מוסיפה הגמרא: "תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת". כלומר, זמן מיתתם היה בין פסח ושבועות. בפשטות, כיוון שזמן מיתתם של תלמידי רבי עקיבא הוא בין פסח לשבועות, מנהגי האבלות אמורים לנהוג לאורך כל תקופה זו. ואכן, פשטות דברי הגאונים היא שמנהגי האבלות נוהגים בכל ימי הספירה.

אולם בראשונים ובפוסקים מובאים מספר מנהגים המצמצמים את הימים שמנהגי האבלות נוהגים בהם. בעל המאור, האבודרהם וראשונים נוספים כותבים שמנהגי האבלות נוהגים רק עד ל"ג בעומר. לגבי היום האחרון של האבלות יש כלל ש"מקצת היום ככולו", ולכן כבר לאחר מספר דקות ביום אפשר להפסיק את מנהגי האבלות. להלכה, השולחן ערוך והרמ"א, הספרדים מפסיקים את מנהגי האבלות בל"ד בעומר בבוקר ואילו האשכנזים הנוהגים במנהג ז המפסיקים את מנהגי האבלות בל"ג בעומר בבוקר.

לאור זאת, פוסקים השולחן ערוך והרמ"א שמנהגי האבלות של ספירת העומר פוסקים ביום ל"ד בעומר לספרדים וביום ל"ג בעומר לאשכנזים, ולא בלילה שלפניהם. אולם המשנה ברורה מביא כמה אחרונים שכתבו שאפשר להקל בתספורת בשעת הדחק כבר בליל ל"ג בעומר.

כל זה נכון למעט מקרים כמו השנה שאז גם הספרדים מצטרפים לאשכנזים ויכולים להפסיק את מנהגי האבלות כבר בל"ג בעומר. כאשר ל"ג בעומר חל ביום שישי גם ספרדים יכולים להתגלח בו מפני כבוד השבת. כמו כן, אם אדם יודע מראש שלא יוכל להתגלח ביום שישי - יכול להתגלח ביום חמישי בלילה, אור לשישי.

ועוד נקודה לסיום. מסורת מקובלת היא שרבי שמעון בר יוחאי נפטר בל"ג בעומר. מנין שאב רשב"י עוצמה כזו של לימוד תורה, שאפשרה לו ללמוד כל הזמן מבלי לחשוב על פרנסה? מנין שאב את העוצמה המאפשרת לימוד תורה בתנאים כל כך קשים במערה במשך שתים עשרה שנים?

רשב"י ידע שלאחר מות תלמידי רבי עקיבא העולם שמם מתורה. הוא וארבעת חבריו הם מעתה מעבירי התורה של עם ישראל. כשיש אחריות כזו על כתפיו, הוא איננו יכול להרפות לרגע מלימוד תורה. הוא מרגיש את השליחות העצומה שיש לו כלפי עם ישראל. כשנביט באש המדורה נזכור: לכל אחד מאיתנו יש שליחות - שליחות של תורה, שליחות של חסד. השליחות צריכה למלא את לבנו ולתת לנו כוח ללמוד ברצינות ובעוצמה, לקיים מצוות, לפעול בחסד ולהרבות במעשים טובים.

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב ונשיא סולמות.