ספר חדש בפניני הלכה - טהרת המשפחה

זהו הספר התשעה עשר בסדרת פניני הלכה, כולו זמין משכבר באתר פניני הלכה ובאפליקציה.

הרב צוריאל חלמיש , ט"ז באייר תשפ"א

ספר חדש בפניני הלכה - טהרת המשפחה-ערוץ 7
פניני הלכה
צילום מסך

כשאוחזים בו, הדבר המפליא באמת הוא כמה רזה יצא, כמה דקה שדרתו. בסך הכל 250 עמודים. אם לא קוראים את הערות השוליים המעמיקות, אדם סביר ישלים את כולו ביומיים שלושה. עם הערות, עוד מספר ימים.

אבל הוא מלא וגדוש ושלם, עשרה פרקים: פרק פתיחה כללי ואחריו, דם וכתם, איסורי הרחקה, שבעה נקיים, טבילת טהרה, פרישה ווסתות, שאלת חכם ובדיקה רפואית, כלה, יולדת, מקוואות. עשרים וחמישה עמודים בממוצע לפרק.

כמו אחיו קודמיו, "טהרת המשפחה" מקפל בתוכו עשרות אלפי שעות עיון ולימוד ומשא ומתן בעל פה ובכתב עם רבנים ותלמידי חכמים וחוקרים ורופאים ועוד, מחוץ למכון ובתוכו. כל כך הרבה תורה וחכמה. ועדיין, כה רזה ובהיר.

עיסוק מיושב ומדוקדק בכללים ואורותיהם, פרטי הדינים, מחלוקות הפוסקים והסתעפויותיהן, מציאויות שונות ודווקניות, טעמים רוחניים למצוות התורה, השקפת התורה הכוללת על הטהרה בישראל. מן היסודות ועד הכרעת ההלכה הלכה למעשה, רק מאתיים וחמישים עמודים. פלא.

ראויים כל כך דברי הרב מלמד בהקדמתו: "הכלל שעומד לנגד עיני הוא, שמצוות התורה צריכות להיות מובנות לכל ישראל, באופן שכל יהודי יוכל לקיימן בלא להיכנס לספקות ולהזדקק תדיר לשאול שאלת חכם". הרי זה ממש כך.

וקודם: "כבכל הספרים הקודמים בסדרת פניני הלכה, מגמתי להגדיר את יסודות ההלכה היטב, כדי שהפרטים המסתעפים מהם יובנו מאליהם, באופן שלא יהיה צורך להכביר בפרטים ובדוגמאות". וכך הוא הספר כולו.

בכלל ההקדמה מאירת עיניים. הרב מודה להוריו, הרב הרבנית מלמד מבית אל. לרבותיו בתחום זה, הרב אליהו זצ"ל והרב איזמן מהם למד להורות בדינים אלו, מונה בברכה ובאורך רבנים רופאים וחוקרים עמם עמד בקשר בעיוני הספר, מודה לתושבי היישוב שהעירו, מציין במיוחד את אשתו הרבנית ענבל ואת קבוצת הנשים בפייסבוק שסייעה בבירור השאלות, את מחברי הספרים החשובים ביותר בתחום, ועוד.

זהו הספר התשעה עשר בסדרת פניני הלכה, כולו זמין משכבר באתר פניני הלכה ובאפליקציה. הספר הבא, כבר כתב על כך ראש המכון הרב מאור קיים, יעסוק בענייני אמונה ועבודה זרה, ישראל והעמים. ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו'.