56 שנים להוצאתו להורג של המרגל אלי כהן, יעקב חגואל: "להביאו לקבורה בישראל"

אלי כהן זכור בישראל ובעולם כאחד מגדולי המרגלים של ישראל. כולי תפילה שכבר בשנה הקרובה מדינת ישראל תצליח להעלות את עצמותיו ארצה.

יעקב חגואל , ט"ז באייר תשפ"א

היום אנו מציינים 56 שנים להוצאתו להורג של המרגל אלי כהן.

כהן זכור בישראל ובעולם כאחד מגדולי המרגלים של ישראל. "מעשיו של אלי כהן והמידע שהביא לפני מלחמת ששת הימים היה מידע שלא יסולא בפז, והביא לניצחון הגדול במלחמה" (לוי אשכול).

כולי תפילה שכבר בשנה הקרובה, מדינת ישראל תצליח להעלות את עצמותיו ארצה ולהביאו לקבורה בקבר ישראל בכבוד הראוי לאחד מגיבורינו.

יהי זכרו ברוך