חגואל על קברו של כהן: להביאו לקבורה בקבר ישראל

היום אנו מציינים 56 שנים להוצאתו להורג של המרגל אלי כהן.

כהן זכור בישראל ובעולם כאחד מגדולי המרגלים של ישראל. "מעשיו של אלי כהן והמידע שהביא לפני מלחמת ששת הימים היה מידע שלא יסולא בפז, והביא לניצחון הגדול במלחמה" (לוי אשכול).

כולי תפילה שכבר בשנה הקרובה, מדינת ישראל תצליח להעלות את עצמותיו ארצה ולהביאו לקבורה בקבר ישראל בכבוד הראוי לאחד מגיבורינו.

יהי זכרו ברוך