להתכנס לפני שבת לתפילה

ביום שבו פסקה מגפת עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא, וביום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי ששרד, התחולל אסון נורא.

הרב אליעזר שנוולד , י"ח באייר תשפ"א

להתכנס לפני שבת לתפילה-ערוץ 7
הרב אליעזר שנוולד
צילום: עצמי

יום קשה היום לעם ישראל. אסון כבד שאין דומה לו זה שנים רבות. שקשה להכילו במילים. ביום שבו פסקה מגפת עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא, וביום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי ששרד, התחולל אסון נורא.

כולנו עם אחד - גוף אחד, וכעת אחד מאבריו כואב ומדמם. כמובן שכמו בכל דבר שהוא מעשה ידי אדם הנושאים באחריות צריכים לתחקר היטב את האירוע ולהסיק מסקנות. אולם גם אנחנו, הציבור כולו, לא יכולים לפטור את עצמנו. איננו אשמים במה שקרה, אולם כל אירוע בסדר גודל שכזה שבו נספו ילדים קטנים מחייב אותנו להתעורר.... ולא לומר שרק מקרה שקרה הוא: "מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור. וכו'.

ודבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב עונותיכם הטו וגו'. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית. הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי.

כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי" (רמב"ם תחילת פרק א מהלכות תעניות). אמנם יש לייחס את דבריו של הרמב"ם לאסון טבע או מלחמה שלא באה מאתנו, וכאן מדובר באירוע שיש בו מעורבות של כשל אנושי ורשלנות. שיש בו אשמה אנושית שנובעת מהבחירה החופשית של האדם שמטילה עליו לנקוט באמצעי זהירות ולקחת אחריות.

אולם כל אירוע טרגי, נורא ומטלטל שכזה הוא עבורנו קריאת השכמה. הוא קורא לנו להתעורר ולא לפטור את עצמנו באמירה שמדובר באירוע שהוא כשל אנושי של אחרים ותו לא. עלינו לבחון את השגרה שלנו. את הדברים הדורשים תיקון. את אותם דברים לא טובים בהתנהלות שלנו שאולי כבר השלמנו עם קיומם, וכבר החלטנו שאינם ברי תיקון. ועתה עלינו להתעורר ולקבל על עצמנו להשתדל לתקנם. הדברים מכוונים למעגל האישי הפרטי וגם למעגל הציבורי פוליטי.

כעת כולנו מצווים להתפלל לרפואת הפצועים. הצעתי לרבני העיר מודיעין ולגבאיה שכל קהילה שיכולה. ראוי שתקדים להתכנס לפני כניסת השבת כדי להתפלל ולומר פרקי תהילים לרפואתם.

כך גם נהגנו אצלנו בישיבת מאיר הראל במודיעין, שוחחנו על כך הבוקר לפני התפילה והוספנו פרקי תהילים ותפילת מי שברך לפצועים. ביקשנו מהתלמידים שישתדלו היום להקדיש לימודם לעילוי נשמת הנספים ולרפואת הפצועים שכמה מהם מפרפרים בין חיים למוות. וכך גם אנחנו נקדים להתכנס, כולנו, בישיבה כחצי שעה לפני שבת לאמירת תהילים ותפילה. ומתוך כך נכנס לקדושת השבת; שרפואה בכנפיה ואין בה זעקה, ולמצוות עונג שבת שגוברת על כל צער ומצוקה.

בתפילה שהקב"ה יאמר לצרותינו די. וישלח רפואה שלמה במהרה לכל הפצועים בתוך כל שאר חולי ישראל. "אל נא רפא נא להם." וירפא את שברם של משפחות הנספים וישלח להם את נחמתו. אמן.
שבת שלום ובשורות טובות