הרב זלמן מלמד: מה כל כך חמור בממשלת מיעוט?

מדינת ישראל היא זו שמייצגת את שמו של ה' בעולם. הרב זלמן מלמד מסביר כי לפגוע בשלמות הזו בהישענות על אחרים זו אפשרות בלתי מקובלת.

הרב זלמן מלמד , כ"א באייר תשפ"א

באדיבות אתר ישיבה