הסחנה
הסחנהצילום: מנו גרינשפן

יועמ"ש רשות הטבע והגנים קבע בשבוע שעבר כי אין שום מניעה חוקית לקיים שעות רחצה נפרדות בחלק מהאתרים שתחת אחריות רט"ג.

במסמך ששיגר עו"ד אופיר בר-טל, יועמ"ש רט"ג, למשרד המשפטים הוא כתב כי "קביעת שעות לרחצה נפרדת בצורה מידתית וסבירה תוך מזעור הפגיעה בציבור שאינו מעוניין בה למינימום, אינה מהווה פגיעה בעיקרון השוויון ומשכך אינו מצריך הסמכה חוקית מפורשת להפרדה זו".

לקריאת המסמך המלא לחצו כאן

כזכור, בשנת 2019 הודיעה רשות הטבע והגנים לציבור הדתי והחרדי תתאפשר רחצה נפרדת בחלק מהגנים הלאומיים ובשעות מסויימות. עוד בשלבי הפיילוט, משרד המשפטים מנע מרשות הטבע והגנים להמשיך אותו והם נאלצו להקפיאו.

משרד המשפטים, באמצעות המשנה ליועמ"ש דאז דינה זילבר, טען כי לרט"ג אין סמכות לקבוע הפרדה מגדרית במרחב הציבורי שאמור להיות פתוח לכל.

לקראת ההכרעה בסוגיה על ידי היועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט, חוזרים ומדגישים ברשות הטבע והגנים כי יש להם סמכות לקבוע הפרדה שכזאת בתנאים המוגדרים בחוק, וכי אין צורך בחקיקה על מנת לאפשר שעות הפרדה מגדרית באתרים הלאומיים.

"כמובן שיש לעמוד ולוודא כי ההפרדה הינה מוצדקת, במידת החיוניות שלה, בקיומה של חלופה סבירה ובבחינת צרכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה", כתבו. אך הדגישו כי "שעה שמדובר בפעילות שרק אם תתקיים בהפרדה תאפשר לציבור הנמנע מרחצה שאינה נפרדת ליהנות ממשאבי הטבע הציבוריים הללו; כמו כן, מדובר בשעות מועטות באופן משמעותי ומובהק ביחס לשעות הפעילות הרגילות של אתרי הרשות; וכן קיימת לציבור שאינו חפץ בהפרדה אלטרנטיבה ממש במקום עצמו ומשכך, צרכי הציבור העלול להיפגע מפעילות נפרדת זו נותרים כמעט ללא כל פגיעה, או לכל היותר פגיעה מינורית וקלושה. על כן, לטעמנו אין פגיעה בעיקרון השוויון".

"שעה שנשמרת הקפדה זו על המידתיות והסבירות, תוך שמירה על עקרון השוויון המאפשר גם לציבור המעוניין ברחצה נפרדת וגם לציבור שאינו מעוניין בה להמשיך וליהנות מהמשאב הציבורי המופעל על ידי הרשות לטובת הציבור, איננו סבורים כי מדובר בהפליה והפרדה האסורים על פי חוק וממילא אין נדרשת הסמכה חוקית מפורשת כדי להתירה", כתבו.

לבסוף ביקשו "להעלות בהקדם את הסוגיה ולקבוע דיון בפני היועמ"ש לממשלה כדי לקבל עמדתו בנושא".

מארגון 'בצלמו' נמסר: "אנחנו מברכים על החלטת רשות הטבע והגנים שגם לצבור הדתי והחרדי יש זכויות אדם. אנחנו קוראים ליועץ המשפטי לממשלה לאשר זאת באופן מיידי כדי שעוד הקיץ יוכל הציבור הדתי ליהנות מפירות החלטה זו. ככל שהוא מסרב אנחנו דורשים מנציגי הציבור הדתי והחרדי להעביר זאת בחקיקה".

יו"ר מפלגת 'נעם' לשעבר הרב דרור אריה הגיב: "הרט"ג ביסס בצורה משפטית מפורשת את הזכות הפשוטה של מאות אלפי אזרחים להנות מהטבע על פי ההלכה בלי לפגוע בחופש של כלל הציבור.
מקוה שהיועמ"ש יאמץ עמדה ישרה זו ויתעלם מעמדתה הפרוגרסיבית של דינה זילבר, שניסתה לכפות את האג'נדה ההזויה שלה על כלל אזרחי ישראל. גם הציבור החילוני מוכן לכבד את אחיו הדתיים".