נוהל חדש לפרסום יומנים של נבחרי ציבור ועובדים ציבור בכירים

היחידה הממשלתית לחופש המידע מודיעה על נוהל חדש לפרסום יומנים. טיוטת הנוהל הופצה לציבור ועם השלמתו הוא יחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , כ"ג באייר תשפ"א

נוהל חדש לפרסום יומנים של נבחרי ציבור ועובדים ציבור בכירים-ערוץ 7
אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

נוהל חדש של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים – "נוהל פרסום יומנים של נבחרי ציבור ועובדי ציבור" - ינחה את נבחרי הציבור ועובדי הציבור כיצד יש להשיב לבקשות למידע הנוגעות ליומנים של בעלי תפקיד במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.

טיוטת הנוהל חדש פורסמה להערות הציבור לאחרונה, ובתום כתיבתו ופרסומו לציבור, הנוהל יחייב את כלל משרדי הממשלה, נבחרי הציבור ויחידות הסמך של הממשלה.

כחלק משגרת העבודה, נשמר מידע רב ביומניהם של בעלי תפקיד במשרדי הממשלה, ובפועל היומן משמש ככלי עזר שנועד להקל על בעל התפקיד ועל העובדים עמו, בקביעת ישיבות ופעילויות נוספות.

פעמים רבות היומן כולל פעילויות ציבוריות ואישיות כאחד, ובשנים האחרונות מוגשות בשגרה בקשות לקבלת לוחות זמנים של עובדי רשויות ציבוריות, כאשר לרוב מדובר ביומנים של בכירי הרשות בהם שרים, מנכ"לים ובכירים נוספים.

מסירת היומן מאפשרת להיחשף לנושאים המקודמים ע"י נבחרי הציבור ועובדי השירות הציבורי ולוודא שהם נוהגים על פי כללי המנהל התקין ובהתאם למחויבותם לציבור. מטרת נוהל זה היא להנחות כיצד יש להשיב לבקשות למידע הנוגעות ליומנים של בעלי תפקיד במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.

מה קובע הנוהל החדש?

  • יש למסור את המידע על היומנים בעותק דיגיטלי ובפורמט פתוח על מנת שניתן יהיה ניתן לעבדו ולהשביחו (בשונה מהמצב כיום בו היומנים מועברים לעתים בקובץ PDF שלא ניתן לערוך בו חיפושים)
  • יומנים של שרים, סגני שרים, מנכ"לים, דרגים הכפופים למנכ"ל ומקביליהם - היומנים ימסרו ככלל והבקשות יענו בחיוב
  • לגבי מידע שלא נמסר ביומן (מושחר) - חובה לציין את סיבת ההשמטה
  • שמות משתתפי פגישה שהם עובדי ציבור - לא יושחרו וימסרו לציבור
  • שמות של נציגי חברות מסחריות או עמותה עמם נפגש בעל התפקיד – ככלל לא יושחרו

טיוטת הנוהל התפרסמה באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע להערות הציבור. עם סיום הליך ייבחנו ההערות, ולכשיפורסם, הנוהל יחייב את כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

עו"ד שלומי בילבסקי, מ"מ ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע: "נוהל פרסום יומנים החדש מכיר בדרישה הלגיטימית של הציבור לקבל מידע אודות התהליכים המקודמים על ידי מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה, ולצד זאת קובע גבולות ברורים, שמטרתם לשמור על פעילותן התקינה והיעילה של משרדי הממשלה ועובדיהם. אני קורא לבכירי הרשויות לייתר את הצורך בהגשת בקשות למידע ולפרסם באופן יזום את יומניהם".