בעמותת עטרת כהנים מחדשים את הדגלים לקראת שבת ירושלים ויום ירושלים שיתקיימו השבוע ובתחילת שבוע הבא

"אנחנו מתרגשים יחד עם כל אוהבי ירושלים ובוניה, לחדש כעת את הדגל הלאומי בעשרות מתחמי ההתיישבות שזכינו לגאול ולחדש בהם חיים יהודיים.

ההתיישבות מתקשטת במגן דוד ובטלית התכלת סמלי מורשתו של העם וסמלה של ירושלים ובליבנו תפילה שנמשיך להיות שותפים ביחד עם אוהבי ירושלים לחלומו הגדול של עם ישראל ולזכות לקחת חלק בהגשמת תפילותיו לבניין ירושלים גם השנה"

בואו להיות שותפים בגאולת ירושלים

צילום: עטרת כהנים
צילום: עטרת כהנים
צילום: עטרת כהנים
צילום: עטרת כהנים
צילום: עטרת כהנים