קנס. סלקום
קנס. סלקוםאתר החברה

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה לחברת סלקום על כוונתה להטיל עליה עיצום כספי בסך 972,900 ש"ח. ההודעה על כוונת החיוב נשלחה למנכ"ל החברה.

לחברה קיימת זכות טיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון הן נגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין הסכום וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

החקירה החלה בעקבות תלונות צרכנים, מהן עלה כי החברה פנתה והציעה לצרכנים הן באמצעות נציגיה בשיחה טלפונית והן באמצעות מכירה במרכזי השירות חבילות התקשרות שונות.

בחלק מהמקרים נציגי השירות מטעם החברה הציגו מחיר מסוים לעסקה, כשבפועל הצרכנים שילמו מחיר גבוה יותר ממה שהובטח להם בשיחת המכירה.

לעיתים כחלק מחבילת ההתקשרות הבטיחה החברה לצרכנים אביזרים נוספים ללא עלות או כהטבה במסגרת החבילה אותה רכשו, כאשר בפועל נגבה מהם תשלום בגינם, ובמקרים אחרים לא נאמר להם כי ההבטחה לקבלת אביזרים, ללא עלות, מותנית בתנאים.

לחלק מהצרכנים, סיפקה החברה שירותים שונים (הרחבת מהירות הגלישה וכו') בתשלום מבלי שביקשו ומבלי שנתנו הסכמה לקבלת השירותים.

החברה דחתה בקשות לביטול עסקה שהגישו לה הצרכנים ולא ביצעה השבה כנדרש לפי הוראות החוק, ואף מסרה לצרכנים מידע שהיה עלול להטעותם בדבר תנאי הביטול: הנציגים טענו שניתן לבטל את העסקה בפנייה למרכז השירות בלבד, בעוד שניתן היה לבטל בדרכים נוספים כמו שיחת טלפון. בנוסף, נאמר כי ניתן לבטל את העסקה אך השמיטו את העובדה כי לא ניתן לבטל את העסקה לגבי האביזרים הנוספים.

החברה לא מסרה לצרכנים פרטים נדרשים על פי החוק בעת ביצוע שיווק מרחוק, ולעיתים לא מסרה להם מסמך בכתב בסיום עסקת מכר מרחוק, המכיל פרטים שונים אודות העסקה כפי שהחוק דורש.

בנוסף, במסגרת ביקורת שנערכה במרכז השירות של החברה, נמצאו מספר פריטים אשר לא הוצגה לגביהם תווית מחיר.

אניטה יצחק, סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין, מסרה "החברה הפעילה השפעה בלתי הוגנת כאשר הציגה לצרכנים מצג לפיו הם זכאים להטבה כלשהי ללא עלות כספית כאשר בפועל לא היה מדובר כלל בהטבה אלא במוצר אשר נגבה בגינו תשלום מלא, לצד הטעיות רבות נוספות: במחיר, בתנאי העסקה ובכלל זה ביטול העסקה. הרשות רואה בחומרה את השימוש בפרקטיקות פוגעניות אלה כלפי ציבור הצרכנים ותילחם בצורה עיקשת כדי למגר אותן. הרשות פה כדי להגן על הצרכן ולקדם סחר הוגן".

מחברת סלקום נמסר בתגובה, "מדובר בדוח ישן אשר אינו מאפיין את פעילות החברה. מבלי להתייחס לדוח, בשנה האחרונה הוספו אמצעי פיקוח ובקרה רבים".