האם בנין המקדש תלוי בתשובה?

חורבן המקדש הוא שגורם למציאות מקולקלת זו, וממילא צריך האדם לבקש תיקון שורשי.

הרב בנימין קוסובסקי , כ"ה באייר תשפ"א

האם בנין המקדש תלוי בתשובה?-ערוץ 7
הרב בנימין קוסובסקי
צילום: עצמי

לפני פסוקי קרבן התמיד הנאמרים קודם תפילת שחרית אנו מתפללים:

יְהִי רָצון מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלהֵינוּ וֵאלהֵי אֲבותֵינוּ שֶׁתְּרַחֵם עָלֵינוּ וְתִמְחָל לָנוּ עַל כָּל חַטּאתֵינוּ וּתְכַפֶּר לָנוּ עַל כָּל עֲונותֵינוּ וְתִסְלַח לָנוּ עַל כָּל פְּשָׁעֵינוּ וְתִבְנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ וְנַקְרִיב לְפָנֶיךָ קָרְבַּן הַתָּמִיד שֶׁיְּכַפֵּר בַּעֲדֵנוּ

הרב קוק בביאורו לסידור התקשה מה הקשר בין ראש הברכה העוסק בכפרה על החטא, "ותמחל... ותכפר... ותסלח...", לבין סופה העוסק בבנין המקדש ובהקרבת הקרבנות (עולת ראיה, ח"א, עמ' קכו). ניתן היה לכאורה להסביר את הברכה, שכדי שיבנה בית המקדש צריך תחילה לכפר על החטאים. כלומר תנאי לבנין המקדש הוא כפרה על החטא, מפני שרק כך עם ישראל יהיה ראוי לכך. אך יש לדחות הסבר זה, שכן בהמשך תפילה זו דווקא קרבן התמיד הוא שמביא לכפרה על החטא.

הרב קוק נותן הסבר מחודש לקשר שבין בנין המקדש ובין כפרה על החטאים. לדעתו בית המקדש הוא מקור "הארת החיים הכלליים", ועם חורבנו חשך העולם. האור הבוקע מהמקדש מאיר את הנשמות באור אלוהי המרחיק אותן מהחטא. "חורבן בית המקדש, שנטל כבוד מבית חיינו, הוא הוא הגורם שעולמנו נחשך, והנשמות סובלות מצרים ומחשכים, ועל כן באים הגרעונות הנוראים, המסבבים כל חטא, כל עון וכל פשע. על כן מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תקונה בשרשה". רק באמצעות תיקון שרשי וחיבור לה' בבית המקדש, תופיע התשובה בעולם.

על פי הרב קוק החטא נובע מבעיה אובייקטיבית של ריחוק מה'. התשובה אינה רק חזרה אל קיום המצוות, אלא תנועה עולמית ואישית של תיקון וקרבה לאלוהות. בפסקה הקודמת, בהסבר על המשפט "ותמחל לנו על כל חטאתינו": "כל קלקול הבא מחמת חטא, יהיה אפילו החטא של השגגה, שהוא המובן הפשוט של החטא, הרי הוא בא מתוך מיעוט האור של הנשמה, שלא האירה יפה בתוכיות החיים".

אין להטיל את אשמת החטא רק על האדם החוטא אשר הלך אחר יצרו וחטא לה'. חורבן המקדש הוא שגורם למציאות מקולקלת זו, וממילא צריך האדם לבקש תיקון שורשי. חזרה אישית בתשובה מחטא היא תיקון חיצוני, שאינו נוגע בשורש הבעיה הגורמת לאדם לחטוא, והגורם לחטא נשאר בעינו. התיקון היסודי על פי הרב קוק הוא החזרת כבוד ה' למקומו, השבת הקדושה לעולם, השבת האור האלוהי לעולם וממילא תבוא החזרה בתשובה של בני האדם. קרבן התמיד יחד עם שאר הקרבנות באים לכפר על קרבנות פרטיים, אך עצם קיומו של המקדש מביא לתיקון העולם ולשיבתו לה'.

זכינו לחזור לירושלים והר הבית, ויש המרגישים שאיננו ראויים לכך. מלמדנו הרב קוק שהשיבה לירושלים, העיסוק במקדש ובניינו הם הם המקרבים את ישראל לאביהם שבשמים. ואם ה' השיבנו אל מקומו בפלא עצום, ודאי שעלינו להמשיך בתהליך זה.