משפחת שמעון מטלון: אין לנו תלונות כלפי הקב"ה

"מי שרוצה לעשות טובה לשמעון היקר ולמשפחה השכולה שיקח על עצמו חיזוק אפילו הקטן ביותר להתקרב במשהו לקדוש ברוך הוא. זו הצוואה"

ערוץ 7 , כ"ה באייר תשפ"א