ארגון חותם מציג: סיור וירטואלי - עיר בין שמים לארץ

לחוות ולהעמיק בקדושת ירושלים, בסיור המשלב קטעי קריאה וסרטונים, כולם עוסקים בירושלים המאוחדת – העיר שבה מתקיים החיבור המיוחד שבין החיים הארציים לקדושה, בין האדם לאלוקים, בין שמיים וארץ.

בשיתוף ארגון חותם , כ"ז באייר תשפ"א | עודכן: 21:04

ארגון חותם מציג: סיור וירטואלי - עיר בין שמים לארץ-ערוץ 7
עיר מלוכה
צילום: ארגון חותם

עיר בין שמיים לארץ - הרב חיים סבתו ראש ישיבת מעלה אדומים

הר סיני, מקום הנבואה – במקום זה ראו כולם את פני ה', זכו למעלת הנבואה, אך לא נשארו בדרגה זו. מדוע? מכיון שלא זכו בה בגלל עבודתם ועמלם, אלא ה' השרה עליהם שכינתו, נתן להם מתנה. ממילא כאשר פסקה השראת שכינה מיוחדת זו, פסקה גם הקדושה, ובני ישראל ירדו ממעלה מיוחדת זו. אולם הר המוריה אינו מקום התורה, אלא מקום העבודה – הפולחן והתפילה. בהר המוריה הקריב אברהם את בנו, התעוררות ופעולה אנושית. וכאן, ככל שמתקרב האדם אל ה' – תמיד זוכה להתגלוּת, כך מובטחים אנו שברגע שנפתח את לבנו – ישמע ה' את תפילתנו!

נמצא שבנקודה זו גדולה מדרגתה של העבודה ממדרגת הנבואה! דרגת העבודה תלויה באדם, לא בה', ורק בעקבותיה באה הנבואה. כתוצאה מההקרבה (עבודת האדם) יורדת אש מן השמים (הנבואה). ממילא לא ייתכן שקדושה זו בטלה, שהרי שכינה קיימת לעולם, וכל מקום שבו יש עבודה ופתיחות לקבלת שכינה – יש קדושה.

זהו שמה של העיר ירושלם – לשון שלמות, השילוב הגבוה של התעוררות האדם עם ההתגלות הא־להית.

אומרים חז"ל (בראשית רבה סט, ז): הסולם ראשו בשמים, רגליו בארץ, ואמצע שיפועו – כנגד ירושלים. קצהו האחד בבית אל – בית א־להים. קצהו האחר בבאר שבע – ארציות, אכילה, שתייה, לינה. אך האמצע, המקום המשלב בין הקצה ליסוד, כנגד ירושלים, והוא גבוה יותר משני הקצוות! ירושלים היא המצליחה לשלב בין השמים לארץ, בין האדם לא־להיו.

צפו בסרטון 'ירושלים שלי' : סיור בעקבות דמויות ההוד של ירושלים

עם הרב בנג'י לוין, נכדו של הרב אריה לוין זצ"ל

קדושתה של ירושלים נטועה לא רק בהיסטוריה ובאבנים, אלא גם באנשים שהתהלכו בתוכה. בואו ונצא לסיור מרתק ומרגש, בעקבות דמויות המופת של ירושלים, רבנים ותלמידי חכמים שרגליהם היו אמנם נטועות מטה, אבל ראשם היה בירושלים של מעלה:

הגעגוע הנצחי - הרב חגי לונדין ר"מ בישיבת שדרות

מה מבטאת ירושלים עבורנו? במשך דורות יהודים נכספו להגיע לירושלים, התפללו, שרו וחלמו עליה. ירושלים היא לא רק עיר, היא גם סמל. סמל לגעגוע הנצחי ולציפייה המשותפת:

ירושלים היא לא רק עיר, היא שאיפה למקום קסום שמעבר לעולם הזה. בזמנים קשים בחיינו שבהם מתגלים החסרונות - הגופניים; הכלכליים; המשפחתיים - אנו נזכרים בירושלים.

גם ברגעים הללו יש לנו ודאות בלב שבסוף יהיה טוב. ישנה שלמות אי-שם - עוד לא הגענו אליה עדיין - אבל אנחנו בטוחים שאנו צועדים בדרך הנכונה.

מכל הגלויות ועם כל הבעיות ציפינו לירושלים שתחזיק אותנו ברגעי משבר. והנה אנו זוכים כאן במדינתנו שלנו לחגוג את יום ירושלים. התקדמנו עוד צעד משמעותי בדרך אל השלימות.

זו המשמעות של העיר ירושלים! ירושלים היא צירוף של שתי מילים: ראו-שלם - ראו את השלמות.

תמיד יש געגוע לירושלים. "מקום שאני אוהב רגלי מוליכות אותי לשם" אמר הלל הזקן (סוכה נג, א).

כל ניצוצות הירושלמיות המופיעים בתפילותינו, חלומותינו ותקוותינו, הן ביטוי לגעגוע לשלמות הגדולה - הגעגוע לאלוקים. זו הכוונה ש'ביתו של אלוקים שוכן בירושלים'.

עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים.

הרע עבר.

הטוב גבר.

בעזרת ה'

צפו בסרטון 'הר החיים': סיור בהר הזיתים עם ישראל גולדברג, ממחדשי הפעילות בהר הזיתים

ירושלים היא מקום שבו התוקף ההיסטורי מעניק לנו כוחות והשראה לעתיד. אתם מוזמנים לסיור בהר הזיתים, מקום בו קבורים גדולי האומה כשרגליהם מכוונות להר הבית, מוכנים לתחיית המתים – לקום ולשמש בבית המקדש. על סיפורו של האתר המיוחד הזה, שמאחד בתוכו עבר, הווה ועתיד, בסרטון מיוחד מפי ישראל גולדברג, ממחדשי הפעילות בהר הזיתים:

ירושלים: תיאור תכלית - הרב ליאור אנגלמן, ראש בית המדרש הקהילתי כפר סבא

עוד על הקשר בין עבר ועתיד, ועל החיבור המיוחד שירושלים מחברת בין השניים, בקטע המרגש הבא:

אימא שלי זכרה לברכה, היתה מורה ללשון. היה לה כישרון להשלים לי בשעות ספורות חודשים ארוכים של לימוד. אבל היה לה כישרון גדול מזה, להטביע בנפש הרבה יותר מטכניקת לשון. איך מבדילים בין תיאור-סיבה לתיאור-תכלית? שאלתי אותה באחד השיעורים, והיא אמרה: הסיבה מחפשת תשובה בעבר, בגלל מה זה קרה, התכלית מחפשת תשובה בעתיד, לשם מה. וכשאימא הדגימה, הגיע גם הרגע הערכי: למה מדינת ישראל בעצם? ומיד השיבה: גרמניה היא תיאור סיבה. ירושלים היא תיאור תכלית. ככה, בפשטות, סיכמה את כל הסיפור – באנו לכאן כי רדפו אותנו שם, אבל הגיענו לכאן לשם ירושלים. באנו בגלל הגוף ונמשיך כאן לשם הנשמה.

אחר כך חשבה קצת ואמרה: אולי ירושלים זה סיפור אחר, היא גם תיאור סיבה וגם תיאור תכלית.

וכמה שאימא צדקה – הכול התחיל משם, מאבן השתייה שבירושלים, משם נשתת העולם, וכשהכל מתחיל מנקודה אחת הכול גם שואף אליה. היא השורש ופסגת העץ גם יחד. היא הנשמה של העולם, היא התוכן הערכי והמוסרי של כל מה שקיים, ומי שיהיה ראוי לה, יאיר באור המיוחד שלה את האנושות כולה. היא תיאור סיבה ותאור תכלית וקצת תיאור מצב, כי אין כמותה לשקף את המצב שלנו. ובתום השיעור הפרטי מאימא למדתי – היא גם למעלה מכל התיאורים כולם.

צפו בסרטון 'עיר שחוברה לה יחדיו '– הרב יהושע כ"ץ, רב העיר מעלה אדומים

ירושלים היא העיר שחוברה לה יחדיו, לא רק בין מזרח ומערב, אלא גם בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה. מעט על ההתרגשות שאפפה את היישוב היהודי ביום שחרור ירושלים, והתרוממות הנפש שחשו בבניינה המתהווה של ירושלים, מפי הרב יהושע כ"ץ:

עיר הנצח/ הרב זיו רוה ר"מ בישיבת 'מכון מאיר'

מה לנו, בני האנוש הזמניים, עם עיר הנצח? נסיים בדבריו הפיוטיים של הרב זיו רוה, על הקשר בין כל אחד ואחת מאיתנו לבין ירושלים:

אם תרצה להפגש עם הנצח בה-ו-ו-ה גדוש התהפוכות,
אם תרצה לגלות את מקור יניקת החיים המוחלטים בעולם ספוג בתרבויות ריקות,
כשתרצה לפגוש גודל, כלליות ואמת ולהתעלות מעל כל הקטנויות,

עלה אל ירושלים ידידי, כי מכל מקום שבו תהיה, אל ירושלים תוכל רק לעלות.

ואל נא תביט אל חסרונותיה הנגלים, אל תקשיב אל מצוקות השעה,

הבט אל סודותיה ואורותיה, השקף אל חלומותיה ומאוויה, אל תפילתה הנצחית ואל שלל ערגונותיה,

ואז תוכל לבוא בשעריה.

עיר הקודש תאסוף גם אותך אליה. בגיא חזיון זה תחזינה עיניך איך שליחותה האלוהית של האומה הפלאית הולכת וקורמת עור וגידים. איך 'מקדש מלך עיר מלוכה', הולכת ונגאלת יחד עם כנסת ישראל כולה. איך תיקון עולם ומלואו תלוי בבניין ירושלים.

והנצח זו ירושלים.

יום ירושלים שמח