אריאל קלנר: בעז"ה עוד היום נעלה ונפגין את ריבונותנו על הר הבית