הרב דרור אריה
הרב דרור אריהצילום: יהודה חנימוב

הפראות הערבית ביום חגה של ירושלים, היא אלימות והשתוללות המביעה יאוש ואובדן דרך.

הזעם על הכישלון שלהם מאז ששת הימים מופנה אלינו, מנסה בכל כח להסתיר את הנצחון הגדול שלנו בעזרת ה' אלוקי מערכות ישראל.

השלכת האבנים והפסולת בהר הבית מעידה כאלף עדים שאין להם שייכות לאדמה הזאת, שההר מתאים לבית ה', ולעם ישראל.
אף בר דעת לא מלכלך ומבזה את ביתו, קל וחומר   לא את בית אלוקיו.

כלי התקשורת של השמאל נותנים במה לשלהוב  היצרים, מתוך מטרה להסיח את הדעת משמחת היום.

אנחנו עם ישראל שמחים יותר משנה לשנה, הפורעים הללו מגלים את חולשה וחוסר אונים מוחלט, השתוללות מדהימה שזועקת כאלף עדים את אפסותם ויאושם.

אנחנו בנערינו ובזקננו בבנינו ובנותינו באים ונבוא בשמחה וחרדת קודש לחצרות בית ה', לא ניתן לאף אחד להסיח את הדעת מהנס הגדול שהולך ומתעצם מאז ששת הימים.

הם בוחרים בהרס, אנחנו בבניין, הם חיים את המוות אנחנו נבחר בחיים.

אין ספק שהמראה של ביזוי הר הבית הוא מטלטל ומזעזע, אך דווקא הוא מגלה את השייכות האמיתית שלנו אל מול זו שאומרת גזורו.

חזרנו הביתה, אף כח שבעולם לא יחזיר את הגלגל לאחור. 

יום ירושלים שמח!