שעות אחרונות לקמפיין - בואו להיות שותפים בגאולת ירושלים