לרגל שבועות צחי קליין מקדיש את "תורתך באהבה" לחברו יהונתן חברוני שנהרג באסון מירון

במסגרת "שירת השבוע" שר צחי קליין לזכר חברו יהונתן חברוני ז"ל, ומתוך מילות השיר משתקפת דמותו של חברוני ז"ל, אשר התמסר לתורה באהבה, ענווה ושמחה גדולה. את ברכת "אהבה רבה" נהג לברך בכוונה גדולה ובנגינה ובנעימה

ערוץ 7 , ב' בסיון תשפ"א

מנהג קדום בחצרות החסידים, להאריך הרבה בברכת אהבה רבה בחג השבועות.

לימוד התורה מקבל זווית של עבודת ה' פנימית כאשר הבקשה בתחילת הברכה "תן בלבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך".

תכליתה של תורה להפוך אותנו לאנשי קודש בעולם הזה. כשמשה רבינו עונה תשובה למלאכים מדוע עם ישראל צריך לקבל את התורה, הוא לא מבטא את מעלתם של ישראל מצד קדושתם, אלא דווקא את יצרינו הרע שבקרבנו. הגילוי השלם של התורה מופיע דווקא בתחתיות ארץ, במקום שבו ניתן לעשות ח"ו הפוך מרצון ה', במקום בו שולטים היצרים והנטיות השפלות ואע"פ בני האדם בוחרים בטוב.

ר' שלוימל'ה מרדומסק בספרו תפארת שלמה, כתב על ברכת אהבה רבה, שמכוונת לעקרון זה של חיבור בין שמיים וארץ:

הוא לפי הידוע גודל מעלות בנ"י שהם למעלה מן המלאכים העומדים ברום עולם זה כמה אלפים שנה. ועיקר היחוד נעשה ע"י האדם בעולם הזה בתורה ומצות בכוונה הראוי' הם עושים היחוד בשם הוי' ב"ה כמ"ש והי' אם שמוע תשמעו אל מצותי כו' לאהבה את ד' כו' לעשות אהבה וקירוב בשם הוי' ב"ה. וז"ש חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו שנתת לנו כח הזה בלימודינו ובמעשינו הטובים כמו שמסיים הברכה להודות לך וליחדך באהבה ולאהבה את שמך וכו' וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול כו' הכל לרמז למעלת היחוד שנעשה ע"י פעולתינו ולזה גדול מעלת ברכת אהבה רבה להורות גודל מעלה הזאת.

החמלה הגדולה שהי"ת ריחם עלינו, להצליח להיות קשורים לשמי שמיים בזכות התורה הקדושה אפילו בתוך מציאות חומרית ומורכבת.

אחד החברים של יהונתן ז"ל, אמר בשבעה ש"חברוני כשמו כן הוא", היה היה איש של חיבורים. חיבורים בין אנשים ומעגלים שונים וחיבור בין שמיים וארץ. דביקותו בתורה לא ניתקה אותו לרגע מהרגישות לסביבתו, מהדאגה לכל פרט ופרט בחכמה רבה. אהבתו העזה לתורה היתה קורנת החוצה במידות תרומיות, בשמחת חיים ובמאור פנים לכל יהודי.

יהי רצון שבימים לא פשוטים אלו, נזכה לקבל מאורו של יהונתן ז"ל, להתמלא באהבת ישראל ובציפייה לגאולתם של ישראל כפי שהיה זועק מפנימיות לבו בשירים שכתב (שעוד יצאו לאור בע"ה), להתחזק באהבת תורה ובשמירתה מתוך שמחה ופנימיות הלב.

*************************


אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה

מילים: ברכת "אהבת עולם"

לחן: צחי קליין

עיבוד והפקה מוזיקאלית: נתנאל חמו

קלידים בס ותכנותים: נתנאל חמו

סקסופון סופרן וחליליות: דניאל חיימוביץ''

קליפ מילים: MATISHRIKI

תמונות לקליפ: באדיבות המשפחה וחברים

ניהול קריירה ורפרטואר: טלי כץ

שיווק דיגיטלי: עידו שטיינר - עידוס דיגיטל https://idos-digital.co.il