תחי השבטיות

לכל שבט ולכל קבוצה בעם ישראל יש ייחודיות. אסור לנו לערבב בין הכוחות, אלא לתת להם לבטא את עצמם.

הרב שלמה סובול , ג' בסיון תשפ"א

תחי השבטיות-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

בנאומו המפורסם "ארבעת השבטים", פרס הנשיא ריבלין לפני כמה שנים את חזונו "הישראליות המשותפת".

בנאום זה טען הנשיא שניתן לפתור את בעיית השבטים הנוכחת במדינת ישראל. בפרשת השבוע שלנו, לעומת זאת, אנחנו רואים כי התורה במקומות רבים, בצורה תמוהה לכאורה, מנכיחה את ריבוי השבטים ולא מנסה ליצור איחוד ביניהם.

מאז לידת השבטים, התורה חוזרת ושוב ושוב על שמות השבטים, כך בהגעה למצרים, וכך בשמות השבטים המונצחים על החושן לדורות. בפרשת השבוע שלנו התורה מונה את מספר בני ישראל לפי שבטים, וגם מדריכה את עם ישראל לחנות סביב המשכן על פי שבטים.

בפרשה הקב"ה מצווה אותנו שגם בשעת ההליכה במדבר נלך על פי חלוקה לשבטים. גם בהמשך הספר, התורה תצווה את עם ישראל שחלוקת הארץ תעשה על פי שבטים. בספר ויקרא למדנו שאף אם נמכרה נחלה משבט לשבט, היא חוזרת ביובל לשבט המקורי שלה.

הגמרא במסכת ערכין אומרת שכדי ששמיטה ויובל ינהגו מהתורה, לא מספיק שרוב עם ישראל יהיה בארץ ישראל, אלא צריך לחזור ולייחס כל אדם מישראל לשבטו ולקבוע מחדש את נחלת השבטים. וכן כתב הרמב”ם בהלכות מלכים שבימי מלך המשיח יחזרו לייחס את כל ישראל לשבטיהם על פי רוח הקודש. מדוע חשוב לתורה להנציח את השבטיות? למה לא לנסות ליצור עם אחד מתוך ביטול היחוס לשבטים? בסיפורי התנ"ך וגם בימינו אנו רואים מול עינינו את מחיריה של השבטיות, ואם כן מדוע לתורה בכל זאת חשוב שנשמור על כך?

נכון, לשבטיות יש מחיר, זה ברור, אך לשבטיות יש גם יתרונות גדולים שמוסיפים לא רק לשבט עצמו אלא לגם לשבטים האחרים ולכלל כולו. המציאות מראה לאורך כל ההיסטוריה שכאשר יש ייחודיות לקבוצות מסוימות, זה גורם להם להדגיש את המיוחד שבהם, ולהוציא את כוחותיהם מן הכוח אל הפועל. אחת הדוגמאות הטובות ביותר לזה, הוא צה"ל שמחולק ליחידות. לכל יחידה יש את גאוות היחידה שגורמת לה לרצות להצליח יותר, וממילא זה גורם לצבא כולו, להיות טוב יותר.

לכל שבט ולכל קבוצה בעם ישראל יש ייחודיות. לא הרי שבט לוי כשבט יהודה, ולא הרי שבט דן כשבט נפתלי. גם יעקב אביהם של השבטים, וגם משה רבנו מנהיגם של עם ישראל, הכירו את הכוחות המיוחדים לשל שבט, ובירכו כל שבט בברכה המתאימה לו. אם ניצור מכל השבטים 'סלט', אולי נרוויח שקט מסוים, אבל נחיה באנרגיית חיים נמוכה, שתפגע בכל אחד ואחת שלא יוכלו לממש את עצמם, דבר שיגרום לעם ישראל כולו להפסיד מזה.

התורה שלנו לא מסתפקת בבינוניות. תפקיד התורה הוא להדריך את עם ישראל להביא גאולה שלמה לעולם. גאולה לא תבוא אם כולם יחיו חיי נוחיות בינוניים. גאולה שלמה תבוא רק כאשר כולנו נהיה בשיא היצירה והפריחה הרוחנית שלנו בעבודת ה', וזה יבוא מתוך נאמנות לשורש נשמתנו, שקשור בצורה ישירה לשבט שממנו באנו. נכון, אנחנו עוד רחוקים מחזון השבטיות של התורה, אבל אל לנו לוותר עליו.


הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון רבני ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין