קריאת הרבנים: אתגר של בניין וצמיחה

הודעת ארגון ״רבני תורת הארץ הטובה״: אנו מברכים את תושבי הדרום ותושבי הערים המעורבות וכל המסייעים בעדם - חזקו ואמצו.

ערוץ 7 , ה' בסיון תשפ"א

קריאת הרבנים: אתגר של בניין וצמיחה-ערוץ 7
הרב לאו במכינת מעוז בלוד
צילום: דוברות

לעמנו עם ישראל האהוב והיקר, אנו נמצאים עתה באתגר קשה וכואב.
נזכור כדברי הרב קוק זצ"ל - זהו אתגר של לידה וגדילה, בניין וצמיחה!

חלק מהאירועים מזכירים לצערנו מראות של פרעות שהיו ביהודים בגולה.
דווקא אירועים אלו מחייבים אותנו לזכור שאלו מראות שיביאו בעז"ה לבירור דרכו של עם ישראל כעם מיוחד ומאוחד הדבק בתורתו ובארצו.

"בערב ילין בכי ולבוקר רינה" (תהילים)

אנו מברכים את תושבי הדרום ותושבי הערים המעורבות וכל המסייעים בעדם - חזקו ואמצו. 

ואת חיילי צה"ל - ״ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון״.

חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו.