ערב יום ירושלים בכותל המערבי
ערב יום ירושלים בכותל המערבי הקרן למורשת הכותל המערבי

תגובה לכתבה "התגרות? גם המרגלים היו גדולי דור"

בכתבה שהתפרסמה בערוץ 7 הובאו דבריו של הרב מנחם פרל שליט"א, ראש מכון צומת, כנגד הוראתם של הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א והגאון ר' גרשון אדלשטיין שליט"א שלא ללכת לכותל המערבי בחג, מחשש פיקוח נפש והתגרות באומות.

לגופם של דברים ודאי שהרב פרל צודק. הרב קנייבסקי והרב אדלשטיין סבורים שעם ישראל עודנו בגלות, ועליו להישמר מלהתגרות בגויים, ואילו אנו למדנו מרבותינו הגדולים לראות בעינים פקוחות את המציאות הברורה שעם ישראל קם לתחיה, וממילא גם כל יחסנו לפרעות ערביי הארץ הוא כהתקוממות ומלחמה כנגד עם ישראל החי וקיים, ולכן ברור שהדרך להתמודד איתן היא רק בעוז ובגבורה, ואסור לגלות שום מורך וחולשת לב אל מול הפרעות, כי "תחילת נפילה ניסה".

אך עם זאת יש למחות בתוקף כנגד המשפט שהופיע גם בכותרת הכתבה: "גם המרגלים היו גדולי דור". איננו צריכים לקבל את דברי הרב קנייבסקי והרב אדלשטיין, כי כאמור אנחנו למדנו מרבותינו דברים אחרים, אך ודאי שמחויבים אנו בכבודם של ארזי הלבנון שרי התורה ראשי אלפי ישראל, וח"ו לרמוז שהם כמרגלים שהקב"ה קורא להם "העדה הרעה הזאת".

מלבד הפגיעה הנוראה בכבודם של גדולי ת"ח, יש בזה גם פגיעה חמורה באחדות ישראל, כי הרב קנייבסקי והרב אדלשטיין מנהיגים רבבות אלפי ישראל, ואם אנו קוראים להם "מרגלים" הרי זה כמו שיקראו לגדולי רבותינו "רפורמים".

לא זו הדרך. עלינו לברר את דרכנו שלנו בעוז ובענווה, אך בשום אופן לא לזלזל בתלמידי חכמים עצומים שחושבים אחרת.

הרב עמיחי אליאש הוא ר''מ בישיבת שלום בנייך