חלוקת משמורת
חלוקת משמורתFREEPIK

עורך דין גירושים מסייע להורים לאתר את סוג המשמורת הטוב ביותר עבורם, ולעגן בחוק כל אירוע יוצא דופן שיש לקחת בחשבון במטרה להגדיר גבולות מסודרים לאופן ההתנהלות המשותף, ולהביא למערך פעילות משומן המתחשב בצורכי הילדים בראש ובראשונה.

סוגים של משמורות על הילדים

בעת פניה אל עורך דין גירושים ההורים מגלים כי ישנן הרבה דרכים שבהן יוכלו לחלק את זמנם עם ילדיהם. זיו בייטל מסייע להורים רבים לבחור בסוג המשמורת הנכון ביותר עבורם ועבור ילדם.

משמורת משותפת

משמורת הוגנת, בה שני ההורים מקבלים זמן בילוי שווה עם ילדיהם. עם זאת, הליך גירושים שאינו בהסכמה לא בהכרח יצליח להתאים את עצמו לתנאים בהם יש לעמוד כדי לקבל משמורת משותפת. אם ההורים אינם מסתדרים ביניהם, אינם גרים קרוב אחד לשנייה ו/או אינם יכולים לנהל דיונים פרקטיים באשר ללוח-הזמנים המשותף, אופן החינוך וההתנהלות של ילדיהם – לא תינתן להם האפשרות לקבל משמורת משותפת.

חשוב להבין שמשמורת משותפת יכולה להיות תוצאה מדהימה בעבור הילדים, כל עוד מתחשבים ברצונות ובצרכים שלהם בראש ובראשונה. הורים שנוהגים לריב לעיתים קרובות או גרים רחוק אחד מהשנייה עשויים להעמיד יותר קשיים נפשיים על הילדים ולפגוע באופן התפתחותם בטווח הארוך.

רק הורים שמוכיחים כי הם יכולים להמשיך ולהתנהל כמשפחה גם אם הם אינם זוג, מקבלים בעזרת עורך דין גירושים את המשמורת המשותפת המיוחלת, ומתחייבים לשמור על מערכת יחסים בריאה וחמה בין כל הצדדים, לשלם מזונות מידי חודש ולקבל החלטות קריטיות יחד לכל אורך הדרך.

משמורת מלאה

משמורת מלאה מהווה מצב בו אחד מן ההורים מקבל חזקה מלאה על אופן הגידול, החינוך והטיפול בילדים, כאשר ההורה השני מקבל את הזכות לראות את ילדיו לפי לוח-זמנים המוגדר מראש במשך מספר שעות או ימים קבועים.

בעוד שההורה בעל המשמורת אחראי על הילד באופן מלא, ההורה ללא המשמורת לרוב מחויב אך ורק בתשלום מזונות. עם זאת, יש לציין כי אופן חלוקת הזמן בין ההורים במצב זה הוא מאוד משתנה, ולרוב עורך דין גירושים מסייע לקבוע את חלוקת הזמן הטובה ביותר עבור כל הצדדים: אם מדובר בחלוקת הזמן בין חגים, סופי שבוע וחופשות או כיצד להתנהל במצבים ספונטניים או באירועים יוצאי דופן.

משמורת יחידה

מצב בו אך ורק אחד מן ההורים אחראי על הילדים, בעוד שלבן הזוג האחר ניתנת הרשות לבקר את ילדיו בהתאם לאישורו של ההורה המטפל.

משמורת מסוג זה לרוב נקבעת כאשר לאחד מן ההורים אין את הכשירות הפיזית, הנפשית או המנטאלית לטפל בילדיהם או שלחלופין אחד מן ההורים לא מעוניין באחריות הטיפול בילדים מלכתחילה.

המטרה הסופית של עורך דין גירושים ושל רוב ההורים היא להביא למשמורת המאפשרת לילדים ליהנות מהוריהם ככל האפשר, ולהיחשף להשלכות הליך הגירושין כמה שפחות. עורך דין זיו בייטל מתמחה בניהול הליכי גירושים מראשיתם ועד סופם, ומסייע להורים לאתר את סוג המשמורת הנכון ביותר עבורם תוך התחשבות בצורכי הילד, וביכולתם להיות ההורים הטובים ביותר של ילדיהם.