לימודים בעידן הקורונה
לימודים בעידן הקורונה צילום: ISTOCK

שר החינוך יואב גלנט, שר האוצר ישראל כ"ץ, יו״ר השלטון המקומי חיים ביבס ויו״ר מרכז השלטון האזורי שי חג׳ג׳ מודיעים על מתווה ההפעלה של תכנית הלימודים בקיץ בבתי הספר ובגני הילדים.

התכנית המוצגת מבוססת על הודעת ראש הממשלה, שר החינוך, שר האוצר, יו״ר השלטון המקומי, נציגי המורים וההורים כפי שהובאו בפני הציבור בחודש פברואר 21.

גני הילדים

התכנית תפעל בין ה-1 ביולי ועד ה-21 ביולי 2021, ותכלול פעילויות העשרה וחוויה כמו פעילויות סביב ספרים בשילוב תיאטרון, תיאטרון בובות ויצירה. היא תוכל לכלול גם פעילות של מוטוריקה עדינה - גזירה, הדבקה, לישה, ציור, פיסול. משחקי תנועה, ריקוד ופעילות גופנית. פעילויות יצירה והבעה באמצעות חומרים לשם עיבוד רגשי של חוויות הילדים וביטוי אישי. פעילות חוויה עם צבעים, אולימפיאדה בגן, בעקבות בעלי-חיים, אוספים ותחביבים, אירוויזיון או פסטיבל.

במסגרת התוכנית השבועית ישולבו גם תכניות "מעברים" - ליצירת רצף חינוכי בין גן הילדים וכיתה א', ו"שמש בכיסים" – לחיזוק תחושת החוסן, הגברת תחושות של רווחה נפשית אישית והעמקת הקשרים החברתיים בחברת הילדים, באמצעות משחקים.

בנוסף תיעשה עבודה ממוקדת עם ילדי הגן העולים לכיתה א' בתחומי הדעת שפה ומתמטיקה. העבודה עם ילדים בגיל 3-4 תתמקד בהעשרת השפה הדבורה, העשרת אוצר המילים ותרגול של שיח. העבודה עם הילדים תעשה בקבוצות קטנות.

בית ספר יסודי

התכנית תפעל בין ה-1 ביולי ועד ה-21 ביולי 2021 וותבקשים בנושאים רגשיים-חברתיים. בכיתות א-ד יומלץ שהנושא המרכזי יהיה "אוצר החברות" ובכיתות ה-ו יומלץ שהנושא המרכזי "אני ואתה נשנה את העולם".

כמו כן יומלץ שהתכנית תכלול פעילויות של העצמה רגשית-חברתית, פעילויות חברתיות, משחקים ותנועה. לצד אלו יתקיימו פעילויות העשרה, כאשר מידי יום יומלץ להקדיש שעה אחת, או יום מרוכז בשבוע לטובת אומנויות, ספורט, תנועה, תיאטרון, מוזיקה, מוזיאון, סיורים, טיולים ולמידה חוץ כיתתית. בתי הספר יוכלו גם לתכנן שבוע חקר המצאות ותגליות, שבוע summer school או שבוע אתגרי בספורט.

ההיבט הלימודי

כיתות א-ב יעסקו במקצועות הליבה: שפה ומתמטיקה.
כיתות ג-ד מיקוד הלמידה יהיה בתחום השפה, המתמטיקה והאנגלית.
כיתות ה-ו: מיקוד הלמידה יהיה בתחום השפה, המתמטיקה והאנגלית.

מודל השתתפות ההורים

המשרד יקצה תקציב לטובת חלוקת מלגות לתלמידים נזקקים על פי הצורך ובהתאם לשיקול הדעת של בתי הספר והרשויות.

רשויות באשכולות למ"ס 4-1: ההורים אינם משתתפים במימון התוכנית.

רשויות באשכולות למ"ס 7-5: נוסף על השתתפות משרד החינוך והרשויות במימון, גובה השתתפות ההורים הוא 300 ש"ח לכל תלמיד בכיתות גן עד ו' למשך כל התוכנית (20 ₪ ליום).

רשויות באשכולות למ"ס 10-8: נוסף על השתתפות משרד החינוך במימון, גובה השתתפות של ההורים הוא 450 ש"ח לכל תלמיד בכיתות גן עד ו' למשך כל התוכנית. (30 ₪ ליום).

על יסודי (ז-יא)

התכנית תחל לפעול מתאריך ה- 21.6.2021 ותמשך באופן גמיש על פי החלטת בית הספר וצורכי התלמידים

התוכנית תאפשר מענה מותאם לקבוצות רלוונטיות או לכלל התלמידים במשך תקופות משתנות, הכל לפי שיקול דעתו של מנהל ביה״ס ובכפוף לאבחון הספיציפי באשר למוסד החינוכי ולמשאבים המוקצים.


היבטים רגשיים חברתיים:
ההיבטים הרגשיים והחברתיים יתמקדו בהעצמה רגשית וסדנאות חוסן, חיזוק תחושת השייכות, פעילויות הכנה לצה"ל, התנדבות בקהילה, סיורי מורשת ושל"ח וכן קורסי העשרה בתחומי רוח וחברה.

היבטים לימודיים:
• המיקוד יהיה במקצועות ליבה: שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים.
בכיתות ט יינתן לתלמידים מענה ממוקד נוסף לקראת המעבר שלהם לתיכון, בדגש על מיומנויות של המאה ה-21', בהן: למידה עצמית, בינתחומית ואוריינות דיגיטלית. המענים יכללו מיקוד במקצועת הליבה ובמקצועות ההבחנות בהמשך. העבודה עם תלמדי י-יא תעסוק בהכנתם להבחנות במקצועות בהם הם צפויים להבחן בבגרות.

בתי הספר יוכלו להשתמש בתכניות קיימות ובאמצעות התקציב החדש להרחיב אותן (כמו: המחצית השלישית וליב"ם)

במסגרת התכנית בית הספר רשאי לגבות תשלום של דמי רצינות בגובה של עד 30 ₪ ליום יעוגן באופן דיפרנציאלי.

בראשית שנת הלימודים הבאה, תשפ"ב, בתי הספר יערכו מיפויים כדי לבדוק את רמת התלמידים במקצועות הליבה: שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, בהתאם לשכבת הגיל הרלוונטית ויערכו ניטור למיפוי פערים רגשיים.