הקנסות על המתפללים יבוטלו?

משרד המשפטים שוקל לבטל את הקנסות שהושתו על מתפללים במהלך חג הסוכות. "משטרת ישראל לא הבחינה בין הנסיבות השונות ליציאה מהבית"

מיכל לוי , י"ג בסיון תשפ"א

הקנסות על המתפללים יבוטלו? -ערוץ 7
משה ארבל
צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90

משרד המשפטים שוקל לבטל את הקנסות שהושתו על מתפללים במהלך ימי חג הסוכות.

לאחרונה פנה חבר הכנסת משה ארבל (ש"ס) למשרד המשפטים בדרישה לבטל את קנסות שהוענקו למתפללים במהלך ימי הסגר השני, בחג הסוכות, וזאת, בעקבות פסילת בית המשפט העליון את תקנת הממשלה שאסרה על יציאה להפגנה במהלך השבועיים הראשונים של חודש אוקטובר.

בית המשפט העליון קבע בשעתו כי ההחלטה לאסור על יציאה מהבית לצורך הפגנה הייתה בלתי חוקתית, ועל כן הקנסות שניתנו לאזרחים דינם להיבטל.

בעקבות כך, פנה ארבל ליועץ המשפטי הממשלה אביחי מנדלבליט בדרישה להשוות את מעמדם של המתפללים לזה של המפגינים ולבטל את הקנסות שניתנו במהלך הסגר השני.

"המצב בו בוטלו הקנסות למפגינים, בעוד המתפללים שנקנסו ייאלצו לשלם את הקנס, מהווה "פגם החוקתי ומוסרי", כתב ארבל ליועמ"ש.

ממכתב התשובה שקיבל ארבל משתמע כי משרד המשפטים אכן שוקל זאת בחיוב.

"בפסק הדין הוחלט בדעת רוב, לפסול את התקנות אשר הגבילו את היציאה מהבית למרחק של עד 1,000 מטר לצורך הפגנה, בשל הפגיעה מעבר לנדרש בחופש הביטוי ובזכות להפגין שהיתה כרוכה בהן. בפסק הדין לא נדונה חוקתיותן של הוראות שהגבילו יציאה מהבית למטרות אחרות", נכתב במכתב התגובה לארבל.

"עם זאת, בשל העובדה שמשטרת ישראל לא הבחינה בין הנסיבות השונות ליציאה מהבית מעבר למרחק המותר בעת מתן הדו"חות על עבירה כאמור, נבחנת עתה האפשרות , כחלק מיישום פסק הדין, לבטל את כל הקנסות שניתנו בגין העבירה האמורה בתקופת תוקפן של התקנות שהגבילו, יציאה להפגנה. ככל שאכן תתקבל החלטה זו, הרי שהקנסות שהוטלו על מי שיצא מביתו מעבר למרחק האמור למטרת תפילה יבוטלו גם הם".