שר התקשורת: עוברים לחשבוניות דיגיטליות

חברות התקשורת יחוייבו לעדכן מנויים קיימים וחדשים במעבר לחשבונית דיגיטלית. תישמר לצרכן האפשרות לקבל את החשבונית בדואר.

ערוץ 7 , י"ד בסיון תשפ"א

שר התקשורת: עוברים לחשבוניות דיגיטליות-ערוץ 7
ח"כ איתן גינזבורג
צילום: נועם ריבקין פנטון, פלאש 90

שר התקשורת, חה"כ איתן גינזבורג, החליט היום (שלישי) לשנות את ברירת המחדל לשליחת החשבון החודשי של חברות התקשורת למנויים, משליחה בדואר לשליחה באמצעים דיגיטליים.

ההחלטה התקבלה לאור התפתחויות הטכנולוגיות והחידושים של השנים האחרונות ובפרט בשנה האחרונה עם מגפת הקורונה, שהובילו לעלייה משמעותית בשימושים באמצעים דיגיטליים והעלו את האוריינות הדיגיטלית בקרב הציבור הישראלי על כל מגזריו.

התפתחות זו מאפשרת את שיפור הנגשת המידע לציבור שהולכת יד ביד עם המגמה העולמית להגנה על הסביבה באמצעות צמצום השימוש בנייר. על פי הנתונים שבידי משרד התקשורת, כ-70% מסך המנויים של חברות התקשורת מקבלים כיום את החשבוניות באמצעים דיגיטליים (מסרון או דוא"ל).

מדובר בהחלטה שהיא המשך למגמה של משרד התקשורת לקדם את הנגשת המידע לצרכן ולהפחית ברגולציה עודפת ומתוך תפיסת עולם סביבתית ובמטרה לצמצם את השימוש בנייר. ההחלטה התקבלה לאחר שפורסם שימוע בנושא ולאחר התייעצות עם הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן וגורמים רלוונטיים נוספים.

לחשבוניות הדיגיטליות יתרונות משמעותיים: הגעת החשבון ללקוח ניתנת למעקב; היא נמסרת במהירות ומגבירה את השקיפות לצרכן, ובכך מאפשרת לברר חיובים מבעוד מועד ולערער עליהם בטרם מבוצע החיוב בפועל. בנוסף, אמצעי דיגיטלי אינו מושפע משינויים שונים כגון שינוי כתובת, ונגישותם של חשבוניות דיגיטליות גבוהה ומאפשרת את קריאתם בכל מקום ובכל זמן. לצד יתרונות אלה חשבוניות דיגיטליות מקדמות מדיניות קיימות והפחתת שימוש בנייר. מהלך זה עולה בקנה אחד עם התוכנית הממשלתית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור, וכן עם המגמה של גורמי ממשלה שונים למעבר לשימוש במרחב הדיגיטלי.

להלן עיקרי האסדרה החדשה:
• מתן אפשרות בחירה לחברות לשליחת חשבוניות באמצעים דיגיטליים.
• למנוי תהיה אפשרות בכל עת לפנות לחברה על מנת לשנות את אופן קבלת החשבון.
• חברה תציג למנוי במעמד ביצוע העסקה את האפשרויות העומדות בפניו למשלוח החשבון החודשי.
• בעסקה פרונטלית יוצגו האפשרויות בכתב או בעל פה.
• חברה רשאית לשנות את אופן משלוח החשבון החודשי למנוי קיים רק לאחר שהודיעה למנוי על השינוי באמצעות הודעה במסמך נוסף שיצורף לחשבון החודשי ובאמצעות הודעה נוספת במסרון או באמצעות דואר אלקטרוני.
• במידה והמנוי חסום לקבלת מסרונים, הודעה נוספת תשלח באמצעות דואר אלקטרוני.
• במידה ולחברה אין אפשרות לשלוח למנוי את החשבונית באמצעי דיגיטלי (המנוי חסום למסרונים או לא מסר מספר טלפון נייד, וכן לא מסר לחברה כתובת דואר אלקטרוני), החברה לא תשנה את אופן קבלת החשבון, גם מבלי שהמנוי ביקש באופן מפורש.
• החברה לא תהיה רשאית לשנות את ברירת המחדל למנויים שבחרו את אופן קבלת החשבון.
• החברה לא רשאית לשנות ברירת מחדל למנויים בגילאי 65 ומעלה.