פרופ' חיים שקד
פרופ' חיים שקד צילום: מעין ויובל צלמים

את הצורך של מדינת ישראל בערבות הדדית אפשר לראות באופן ברור דרך הנתונים שמספקים לנו המבחנים הבינלאומיים, המצביעים על החוזקות והחולשות של מערכת החינוך הישראלית בהשוואה למדינות אחרות בעולם.

מתברר שמבחינת הפערים בין קבוצות אוכלוסייה שונות עומדת מערכת החינוך הישראלית במקום הראשון בעולם. אין עוד אף מדינה, מבין העשרות הרבות הנוטלות חלק במבחנים הבינלאומיים, עם פער כה גדול בין ההישגים של התלמידות והתלמידים המצטיינים ובין אלו של המתקשים.

בוגרי מערכת החינוך הישראלית עושים אותנו לאומת סטארט־אפ. אלא שמדובר רק בחלק קטן מהבוגרות והבוגרים של מערכת החינוך הישראלית, שבאים ברובם מאותו פלח אוכלוסייה. בוגרות ובוגרים רבים אחרים, שבאים מהפריפריה החברתית־כלכלית, נמצאים ברמת השכלה, תעסוקה והכנסה שונה לחלוטין.

לא די בכך שהילדים והילדות שלנו לומדים בבתי ספר איכותיים. עלינו לדאוג שמערכת החינוך תיתן לכל ילדה וילד, בלי קשר לנקודה שבה התחילו, את המפתחות המיטביים לחיים. רק אם תהיה לכל התלמידות והתלמידים אפשרות לממש את כישוריהם ולתרום מעצמם – יהיה לנו כחברה החוסן הדרוש לבניית חברה משגשגת.

פרופ' חיים שקד

נשיא האקדמית חמדת, מכללה דתית לחינוך בשדות נגב