בנימין בהגון
בנימין בהגון צילום: מקסים גולובנוב

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יא, יח). האם אהבה היא חוכמה נרכשת הדורשת דעת ומאמץ או רגש התלוי במה שמזדמן לנו?

האהבה היא צורך מולד של כל אחד, ולכן אנו נזקקים לה ביותר וחוסר סיפוקה יגרום לאכזבה. אהבה היא היכולת לתת לאחר גם בלא ציפייה לקבל את תמורתה, אהבה שאינה תלויה בדבר.

נתינה מתמדת יוצרת אהבה. וככל שתגבר הנתינה תתחזק האהבה, גם למי שאינך אוהב עדיין. אהבה יוצרת חיבור בין הנותן והמקבל, חיבור לא רק בין הזהים אלא גם בין שונים. "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד".

גם אם יש חילוקי דעות, עלינו ליצור אחדות שאיננה בעיקר אחידות בדעותינו. גדולתנו היא ביצירת הגשר בין דעותינו, שהוא הבסיס לשלום, והשלמתנו על ידי האחר.

בשנה זו עברנו בחסדי ה' את הקורונה, שסיפקה לנו את הזמן לחשוב על עצמנו ועל זולתנו באמצעים דיגיטליים, ולאחריה נכפתה עלינו מלחמה, שגם ממנה נצא בעזרת ה' בכוח אחדותנו. ובזכות אהבת חינם יחזור בית מקדשנו להיבנות לאחר שחרב בגלל שנאת חינם.

בנימין בהגון

ראש מכללת תלפיות