יצחק הרצוג
יצחק הרצוג ללא קרדיט צילום

"ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם", כך כתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל. כמי שגדל בבית שבו תורה, דרך ארץ וציונות היו תמיד שזורות אלה באלה, כנצר לרבנים וכבן לנשיא השישי של מדינת ישראל, תמיד ידעתי: כוחנו באחדותנו, בלכידותינו, באהבתנו זה לזה, בערבות ההדדית שלנו. אלו לא סיסמאות, זוהי דרך חיים שאימצה משפחתי ואימצתי אני.

השנה החולפת והתקופה האחרונה נראה כאילו רצתה לבחון אותנו בכל התחומים. בין מגפה עולמית קשה למבצעים צבאיים ומאורעות פנימיים קשים – כל אחד מאיתנו התמודד עם תחושת החרדה, עם פחד מהלא נודע ועם חששות גדולים מהעתיד. מחקרים שעשו השנה הראו כי ככל שאדם גר בקהילה מגובשת יותר, סולידרית יותר, כך גוברת יכולתו להתמודד עם המכות ועם הקשיים. אנחנו יודעים זאת בתיאוריה, אבל השנה ראינו זאת הלכה למעשה: שכן שהביא מצרכים לשכנו שהיה בבידוד, שכנה שהתנדבה ללמד ילדי שכנים אחרים, משפחות שנחלצו לעזרת משפחות אחרות – כל אלו חיזקו את הקהילה שלנו, והפכו את ישראל למופת של התמודדות עם המגפה ועם קשיים נוספים שנפלו עלינו השנה.

זו גם אחת הסיבות שבגינה בחרו יותר מ־20 אלף יהודים לעלות לישראל דווקא בשנה כזאת. לעזוב מקום מוכר, להניח מאחוריהם את כל מה שידעו והכירו ולהגיע לארץ חדשה ולבנות בה את ביתם. אין זה דבר מובן מאליו! אך הערבות ההדדית בין יהודי העולם ובין הישראלים היא כוח חזק וחשוב. חוט השני שעובר בין כל קצות תבל ובין כל הדורות. אנו, בסוכנות היהודית, עשינו הכול כדי שתקופת ההתאקלמות שלהם במדינה תהיה נעימה וחלקה ככל האפשר. כי גם אנחנו, בדרכנו, באמצעות שליחינו בעולם וצוותינו בישראל, עושים הכול כדי ליצור קהילה חמה שבה שוררת אחווה ואהבה. כולנו בסוכנות היהודית נרתמנו לסייע לקהילות היהודיות ברחבי העולם, שבהן בתי הכנסת ובתי הספר נסגרו במהלך השנה ומלבד המגפה התמודדו עם קשיים כספיים וביורוקרטיים רבים.

אני יודע שפועלים לכך שבתי הכנסת הללו ובתי הספר היהודיים בעולם ישובו לשגשג וכי העולים החדשים ימצאו פה בית חם וטוב.

לכן, קוראים יקרים, אני קורא לכל אחת ואחד מכם: דברו עם סביבתכם על עזרה הדדית, על אחווה ועל סולידריות בין כל הקבוצות בחברה הישראלית, בין בעלי כל האמונות והסקטורים. הזכירו להם כי עם אחד אנחנו, בנוי מקהילות שונות – אך כולן כאן, שכנות וערבות זו לזו. הזכירו להם השכם והערב כי האדם מותר מן הבהמה לא רק בשכלו כי אם גם בליבו, ברגש שלו, באנושיות שלו.

הזכירו להם כי אנשים אחים אנחנו, וכי רק ביחד נוכל.

כך לימדו אותנו אבותינו, כך אמרו לנו חכמינו זכרם לברכה, כך נאמר אנו לילדינו. בואו נשלח את כולנו אל הקיץ הזה עם שירה בליבנו, שירה של התחדשות הערבות ההדדית והתגברות האחווה. כי זוהי שירתו של העם היהודי בארצו, זוהי שירת התקווה.

יצחק בוז'י הרצוג,

יו"ר הסוכנות היהודית