הרב דוד לאו
הרב דוד לאוPhoto by Miriam Alster/Flash90

בית ראשון חרב בגלל שלוש עבירות חמורות - גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, ואילו בית שני חרב בגלל שנאת חינם. חז"ל למדו מזה ששנאת חינם שקולה כנגד ג' עבירות החמורות (סוטה ט). יש לשים לב לעובדה שלמרות שבית ראשון חרב בגלל עבירות חמורות ביותר החורבן היה למשך שבעים שנה, ואילו בית שני, שחרב בגלל שנאת חינם, עדיין לא נבנה למרות שעברו מאז כאלפיים שנה.

בימים אלו עם ישראל מתמודד עם קשיים מבית ומחוץ. מדרום תיפתח הרעה, מחוץ תשכל חרב ומחדרים - מחלוקת. הפילוג הפושה בקרבנו קשה מאוד, והעם בישראל קרוע ומשוסע בעקבות גילויי השנאה הנשמעים בארצנו. בדרך כלל בעת צרה אנו יודעים להתאחד. לצערי בעת האחרונה גבה הר בין חלקי העם וגם אירועים קשים לא גורמים לנו להתאחד.

השנה האחרונה לא הייתה קלה. העולם התמודד עם נגיף שהראה לכולם עד כמה האנושות תלויה בחסדי שמיים וכי האדם עדיין אינו אדון על חייו. בנוסף לכך אזכיר גם את האסון הנורא שקרה במירון ביום הקדוש ל"ג בעומר, שבו רבים מאחינו מכל חלקי העם עלו השמימה לאחר התעלות של ל"ב ימי הספירה, ימים שנוהגים בהם מנהגי אבלות על מותם של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה.

כל האירועים הקשים הללו מעמידים אותנו בפני מציאות שמחייבת מחשבה. עלינו לנסות להבין את מהות החיים, את משמעותם ואת ייעודם. התיקון הראוי לכל זה הוא אהבת חינם.

אהבה היא נתינה וקבלה. היא מאפשרת הרמוניה בין בני אדם והיא פעולת גומלין אנושית. אהבת אמת משמעותה גם חיבור. היא מחברת בין אנשים, ולא בכדי אמר הלל: "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, זו כל התורה כולה".

מטרת החיים להתעלות מעל החומריות ולהגיע למקום רוחני יותר, ואהבה היא אחת מהדרכים להגיע לשם.

עלינו להעריך כל אדם באשר הוא ולתת מעצמנו לזולתנו בלי לצפות לתמורה. אהבת חינם משמעותה אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבת אדם טהורה, והיא הבסיס לאחדות.

אחיי ורעיי, נגביר את השלום בינינו, נחיה באחווה ורעות, ובעיקר נזכור שבני עם אחד אנחנו. נחזק את אהבת החינם, נדון כל אחד לכף זכות ונדע להכיר כל אחד בערך עצמו ובערך זולתו.

אסיים בדברי מרן הגראי"ה קוק זצ"ל: "ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו ייבנה באהבת חינם" (אורות הקודש).

נצפה כולנו לימים שבהם לא תהיה קנאה ותחרות, רק אהבה ואחדות בין כולם.

הרב דוד לאו

הרב הראשי לישראל