משה ליאון
משה ליאון צילום: ראובן קופיצ'ינסקי

פירושה של המילה ערבוּת הוא אחריות של האחד כלפי האחר. מקורו של המונח שאוב מעולם הכלכלה, ולפיו הערב אחראי להחזר חובו של החייב. חז"ל שאלו מונח זה ויצקו לתוכו משמעות ערכית־חברתית, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפתגם המפורסם "כל ישראל ערבים זה בזה" או "ערבים זה לזה" (מדרש ספרא ויקרא כו, ל).

הריחוק החברתי שגזרה עלינו מגפת הקורונה לא איפשר לנו השנה להיות "ערבים זה בזה", אבל כן פתח לנו את האפשרות להיות "ערבים זה לזה". למדנו לתקשר מחדש, להתחבר ממרחק, להיות יחד אבל לחוד. הלבבות חוברו להם יחדיו.

השנה הסתובבתי ברחובות ירושלים בגאווה עצומה. התושבים היו מסוגרים בבית, אבל ראיתי אותם מלאי אחדות וערבות הדדית. כולם דואגים לכולם. בתקופות הכי מורכבות הם היו שם זה בשביל זה כדי לסייע, לתת יד, לנחם, להקשיב ולהרגיע. עובדים, מתנדבים, עובדי המנהלים ומחלקות הרווחה היו שם כל השנה כדי לפתוח את הלב לקשיש שזקוק להקשבה ולסייע במזון ומשחקים למשפחות ברוכות ילדים.

התבוננתי בתושבי ירושלים על כל גווניהם ואמונותיהם ובאופן שבו נהגו בשנה מורכבת זו, וההתמודדות שלהם עם קשיים שונים באומץ, בנחישות, בסבלנות ובאמפתיה מילאה אותי תקווה. "אם גלינו וגלה העולם עמנו בגלל שנאת חינם, ניגאל וייגאל העולם עמנו באהבת חינם", כך אמר מרן הראי"ה זצ"ל. ואכן, אם גלתה ירושלים בשל חשש של שנאת חינם, גאולתה תהיה באהבת חינם. במחויבות הדדית בין כל תושביה, בפתיחת הלב.

גם לנוכח המאורעות האחרונים לא איבדתי את התקווה. להפך, התחזקתי באמונתי שירושלים תתגבר על הקשיים ותצמח בכל התחומים. היום יותר מתמיד אני סמוך ובטוח שירושלים, עיר של עבר ושל הווה, היא גם עיר של עתיד, עיר הצדק, עיר האהבה, עיר ששלום בה ושלום הוא שמה.

אני מודה לקבוצת בשבע על העשייה למען ירושלים במשך כל ימות השנה, בסיקור והעלאת ירושלים לראש סדר היום הציבורי, בכנס ירושלים השנתי ובמיזם מופע הקיץ השנתי בבריכת הסולטן שמשלב קודש וחול, חדש וישן, ומאפשר לאלפי ירושלמים ומבקרים מכל רחבי הארץ לחוות חוויה תרבותית ייחודית ומהנה למרגלות העיר העתיקה. הופעה זו משתלבת במהפכת התרבות היהודית שמובילה עיריית ירושלים במשך כל השנה לטובת כל תושבי העיר ואזרחי ישראל.

משה ליאון

ראש העיר ירושלים