אחריות שהיא שליחות

על שליח ציבור לחוש את כובד האחריות שבכוחה לבנות, להיבנות ולשנות גורלות

יצחק בוז'י הרצוג , ט"ז בסיון תשפ"א | עודכן: 07:52

אחריות שהיא שליחות-ערוץ 7
יצחק בוז'י הרצוג
ללא קרדיט צילום

פרשת השבוע היא פרשת בהעלותך, המתארת את תחילת מסעו של עם ישראל לארץ ישראל. הפרשה עוסקת בשלל נושאים: הדלקת נרות במנורה, הקדשת הלווים לשמש בקודש, קיום חג הפסח ופסח שני, מסעות ישראל כשעמוד הענן חולף לפניך, תלונות וטענות ואפילו לשון הרע וחטאה.

בליל רב של נושאים שבין אדם לאדם ובין אדם למקום, קודש וחול. לכאורה, אין קשר בין כל אלו. אך למעשה הקשר הוא אנחנו: בני ישראל, מחדלינו ומעשינו וכיצד אנו לוקחים אחריות עליהם.

ואכן, הפרשה משרטטת לנו ביד אומן את קווי המתאר של האחריות: במסע ובחנייה, באש וברעב, בימים נוחים יותר או נוחים פחות. הצורך לדאוג לאנשים שתחת אחריותך אינו נגמר עם רדת הליל או עם תזוזת המחנה אל היעד הבא. האחריות לא נגמרת כשאחד הצדדים מתעייף, כי הזכות לומר נואש אינה שלנו.

בימים אלו, בעודי מצוי במסע מיוחד במינו, מסע אל נשיאות העם והמדינה, אני מוצא כי הפרשה הזאת ידעה להביא אלינו הקוראים את תמצית הקשיים שנולדים מתוך אחריות, אך גם את תחושת השליחות והמסירות השזורים בה.

בתפקידיי הציבוריים והממלכתיים לאורך השנים הרגשתי כיצד האחריות שבידי משנה גורלות וכיצד היא מאפשרת לי לפעול למען הציבור בדרכים רבות ומגוונות. כמזכיר ממשלה וכשר בממשלות ישראל, כחבר כנסת וכיו"ר הסוכנות היהודית במשך עשרות בשנים – בכל אחד מהתפקידים הללו תחושת השליחות באה לידי ביטוי באופן אחר, מול ציבור אחר, אם בארץ ואם בעולם.

נולדתי בבית שבו שליחות ציבורית הייתה בגדר חובה מקודשת. כמו עמוד הענן שמנחה את המחנה, כך הנחה את הדורות הקודמים לי, ובמיוחד את סבי הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל ואת אבי חיים הרצוג ז"ל ואת אמי אורה הרצוג תבדל"א, הרצון לפעול למען עם ישראל. בזיכרונות הילדות שלי מהולים זה בזה בשולחן השבת דבר תורה ודבר ציונות, עזרה הדדית וגמילות חסדים וגודל האחריות.

את מסרי פרשת השבוע על גודל האחריות אנו יכולים לראות גם כיום: כיצד למשל אחריות כזו יכולה לבוא לידי ביטוי במוסד הנשיאות, מקום שבו ממלכתיות התפקיד דורשת לעמוד מעל המחלוקות הפוליטיות ולסמל את ערכי האומה ואת האחדות וההסכמה הלאומית. אחריות לשמוע את כולם, לתת מקום לכל העדות והקהילות ולהיות להם לאוזן ולנחמה.

אנו רואים בפרשה כיצד האחריות והשליחות נפגשות ומאפשרות להניע את עם ישראל קדימה, אל הארץ המובטחת, גם במאבקיו מול יתר העמים. גם לכך נדרש נשיא המדינה, בהיותו שגריר־העל של מדינת ישראל והעם היהודי לעולם כולו. הוא פועל מתוקף אישיותו ומעמדו לייצוגה ולהשמעת דברה של ישראל מול ראשי מדינות, אישים בכירים ומוסדות בינלאומיים ברחבי העולם.

בימים של מערבולות חברתיות בעם, בימים של חוסר ודאות, נדמה כי האחריות יכולה להיות נטל. פרשת השבוע מלמדת אותנו כי לא היא, האחריות היא גם שליחות, ומתוכה אני פועל.

בפרשה השבוע אנו מוצאים את תפילתו המפורסמת כל כך של משה רבנו: "אל נא רפא נא לה". בשנה האחרונה רבים מאיתנו קראו את אותה הקריאה, מי בגלל המגפה, מי בגלל אסונות וקרעים, פילוג ומלחמות. בימים אלו של תפילה לריפוי העם והמדינה ולאיחוי הקרעים והשברים עלינו לחפש את עמוד הענן בדמות איחוד וחיבור, וללכת לאורם. אלו הנחו אותי בכל פעילותי הציבורית וימשיכו להוביל אותי הלאה.

הכותב הוא יו"ר הסוכנות היהודית ומועמד לנשיאות