"ושבו בנים לגבולם": קבלת פנים חגיגית לפולארד בבית יהונתן