ישראל כץ
ישראל כץ צילום: אלירן אהרון

שר האוצר ישראל כץ הודיע כי הוא החליט לעצור את חלוקת דמי האבטלה לצעירים עד גיל 28 החל ב-1 ביולי.

ההחלטה התקבלה בישיבה שניהל שר האוצר ישראל כץ עם בכירי משרדו בעקבות לחץ מצד המעסיקים, שטוענים שעובדים לא חוזרים לעבודה בגלל תשלום דמי האבטלה.

ההחלטה צריכה לעבור אישור חקיקה בממשלה ובכנסת כדי להיכנס לתוקף.

שינוי משמעותי נוסף במתווה החדש נוגע לתנאי הזכאות לדמי אבטלה. טרום משבר הקורונה אדם היה זכאי לדמי אבטלה בתנאי שעבד 12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים. בזמן הקורונה בוצעה הקלה והוחלט כי ניתן יהיה לצבור 6 חודשים מתוך 18. בשלב היציאה המדורגת, כלומר מתחילת יולי, כדי להיות זכאי לדמי אבטלה די יהיה ב-9 חודשים במקום 18, וזאת עד לסוף שנת 2021.

בנוסף מעתה, כדי שעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן הוצאתו לחל"ת, הוא יידרש לעמוד בתנאים הבאים: החל"ת הוא ביוזמת המעסיק, לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות; העובד המתין את מכסת ימי החופשה הצבורה לו והוא עומד בתנאים המזכים בדמי אבטלה על פי חוק הביטוח הלאומי.

בנוסף בחדשות 12 דווח כי על פי המתווה יינתן מענק למעסיקים שיקלטו אנשים שהיו מחוץ לשוק התעסוקה תקופה ארוכה. בשיתוף עם זרוע העבודה הוחלט כי מעסיק שיקלוט עובד אשר שהה מחוץ לעבודה פרק זמן ממושך יהיה זכאי למענק בשווי 20% מהשכר ברוטו, עד לתקרת שכר של 10.5 אלף שקלים. המענק יינתן למעסיק בגין עובדים חדשים שייקלטו ויועסקו במשך 5 חודשים.