נתנאל איזק
נתנאל איזק צילום: אלון גרגו

נתנאל איזק, המשנה לראש העיר לוד, יציג בישיבת הנהלת העיר הקרובה תכנית חדשה להחזרת הביטחון והמשילות ללוד שהתמודדות בשבועות האחרונים עם התפרעויות של ערבים.

בשלב הראשון יוגדר מבצע "ניקיון יסודי" כך שהעיר לוד תהפוך להיות בשליטת שירות הביטחון הכללי למשך חודשיים. במשך תקופה זו ובמקביל לאיסוף מודיעין מדויק, כלל הנשק הבלתי חוקי בעיר יאסף לאלתר על פי תורת שלבים: בשלב ראשון ימסרו כלל הנשקים הלא חוקיים מרצון וללא כל ענישה, לאחר מכן, יערך איסוף על ידי כוחות הביטחון תוך ענישה מחמירה. בשלב השלישי כל מי שיימצא בידו נשק בלתי חוקי בעתיד ייענש על פי חוק עונש מינימום.

במקביל לפעילות שירות הביטחון הכללי, על פי השלב השני "בתכנית איזק" למען ביטחון העיר לוד, שרביט הניהול הביטחוני יעבור לידי משטרת ישראל ופלוגות מג"ב שיהיו החוצץ בנקודות רגישות להתלקחות ברחבי לוד.

במקביל לכך, המשטרה תקים משמר אזרחי בשיתוף תושבי העיר יהודים וערבים כאחד. על פי התכנית, עיריית לוד והעומדים בראשה יפעלו להקמת חברה עירונית לסדר וביטחון וזאת על פי תקציב ייעודי מהממשלה. עם הקמת אותה חברה עירונית לסדר וביטחון ייצאו כלל כוחות הביטחון הנוספים מהעיר.

בשלב השלישי, תתקיים מדיניות של אפס הכלה לדפוס פעולה עברייני כך כל בנייה בלתי חוקית תיהרס במיידי, זריקות אבנים ונדליזם, השחתת רכוש, ירי זיקוקין וכו' יענו באופן מיידי.

בשלב הרביעי שיתקיים במקביל לשלב הראשון תחוקק הכנסת חקיקת עונשי מינימום על דפוסי פעולה עבריינים.

ייקבעו חוק עונשי מאסר מינימום לנשיאת נשק בלתי חוקי, השלכת אבנים, ירי זיקוקין, זריקת בקבוקי תבערה וכן קביעת חוק לשלילת אזרחות ותושבות קבע למשחיתים את סמלי מדינת ישראל.

בשלב החמישי שיפעל במקביל לשלב הראשון תוסדר תוכנית כלכלית לשיקום העיר על פי תקציבי הממשלה ולפי יעדים מדידים.

השלב השישי בתכנית ובמקביל לכל השלבים האחרים, יוקם פורום עירוני של יהודים וערבים ובו אנשי רוח, דת, נבחרי ציבור, אנשי חברה, חינוך ועוד שיתכנס אחת לחודש ויפעל כפורום להעברת המסרים, הבנת תרבות האחר, כבוד הדדי ולפעול למען קירוב לבבות אמיתי בין הדתות השונות בעיר.

על פי איזק, השלב האחרון בתכנית יהיה מיפוי והסדרה של כלל הבנייה הבלתי חוקית בלוד על ידי גורמי מקצוע בלתי תלויים.

נתנאל איזק אמר כי "גל האלימות והטרור האחרונים בלוד ובשאר הערים המעורבות הם המקום להצמיח מחדש את המשילות והאכיפה הישראלית שנשחקו עד דק בשנים האחרונות. יש לנו הזדמנות חד פעמית לנקות את לוד מהנשק הבלתי חוקי, להשקיע את הכסף הממשלתי בצורה נבונה ולפעול למען עתיד טוב יותר עבור יהודים וערבים בעיר כאחד. אסור לנו שלוד תאבד את צביונה וסגנונה הייחודי. ביטחון ומשילות הן חובה שעלינו כנבחרי הציבור בעיר לפעול ללא לאות למענן. 'תכנית איזק' למען ביטחון ומשילות לוד היא המהלך הראשון ברצף תכניות לשיקום העיר".