להבין את המשימה

החטא הגדול של המרגלים נבע מחוסר הבנה של המשימה. הם לא הבינו שציוו אותם לראות כיצד לכבוש את הארץ ולא האם זה נכון או לא.

הרב שלמה סובול , כ"ד בסיון תשפ"א

להבין את המשימה-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

כדי להצליח לעמוד במשימה, הדבר הראשון שצריך הוא להבין מה המשימה. טעויות בהבנת המשימה קורות לילדים קטנים כאשר אנו מבקשים מהם לעשות משהו, ויוצא בטעות שהם עושים משהו אחר כי הם לא הבינו את המשימה.

בטעויות כאלו אנחנו יכולים להיתקל גם בבית הספר, כאשר תלמיד יודע את החומר למבחן, אך נכשל כי לא הבין את המשימה שהוטלה עליו במבחן. בפרשת השבוע שלנו אנחנו פוגשים בדיוק בסיטואציה הזאת. הפרשה מספרת לנו את סיפור המרגלים שטועים בהבנת המשימה שאליה נשלחו.

על מנת להבין את הטעות של המרגלים כדאי קודם כל להסתכל בציווי של משה כפי שמספרת לנו התורה: "עלו זה בנגב ועליתם את ההר וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ".

המרגלים הבינו שמשה מבקש מהם לבדוק האם זה אכן אפשרי וכדאי להיכנס ולכבוש את ארץ ישראל. אבל האמת היא שזאת כלל לא הייתה המשימה שעמדה על הפרק. המשימה שהוטלה על המרגלים הייתה לבדוק כיצד ניתן לכבוש את הארץ. הקב"ה ציווה אותנו ללכת לארץ ישראל ולכבוש אותה, ולכן אנו מצווים לעשות זאת, ואם הקב"ה ציווה אז זה גם הדבר הטוב ביותר עבורנו. כיוון שהקב"ה מוליך אותנו לארץ ישראל אז וודאי שנצליח לעשות זאת בסיעתא דשמיא ובהשתדלותנו. כל הדברים שמשה רבנו מבקש מהם לברר במסע הריגול, נועדו כדי שעם ישראל יצליח במשימת הכניסה לארץ.

אבל לא זה מה שהמרגלים הבינו ויש לזה מחיר כבד. חוסר ההבנה של המרגלים את המשימה, הביא לטרגדיה גדולה של הישארות במדבר למשך 38 שנים נוספות, ולכך שדור המדבר לא ייכנס לארץ ישראל. גם בימינו, כמו המרגלים, יש כאלו שלצערנו מפקפקים בשאלה האם יש לעם ישראל את הזכות לממש את ריבונותו בארץ ישראל.

אנו צריכים לתקן את חטא המרגלים על יד כך שלא ניגרר לשאלה הזאת, אלא נעסוק בשאלה כיצד אנו מממשים את זכותנו על ארץ ישראל. ציווי ה' שארץ ישראל שייכת לנו יוצרת עובדה, מכאן ואילך תפקידנו הוא כיצד להוציא את הדברים אל הפועל על ידי מעשינו ובעזרת ה'.

אנו צריכים לאמץ מבט כזה על המציאות בכל התחומים שקשורים לעבודת ה'. 'תפקידנו בכוח' הוא לא ליצור את הדרך שדרכה אנו עובדים את ה'. את דרכי עבודת ה' קיבלנו דרך תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תפקידנו הוא לחשוב כיצד אנו מצליחים בחיינו האישיים וחיינו הלאומיים לממש בחיים המעשיים את ציווי ה' מתוך חיבור ועבודה פנימית.