העין הטובה אל מול הרעה

העין טובה, דרך ראיית היתרון היא דרכם של הקב"ה ומשה עבדו, וכנגדה עומדת עינם הרעה של המרגלים החוששים לרדת מגדולתם ושל בני ישראל שחטאו בהוצאת דיבת הארץ

עו"ד שלום וסרטייל , כ"ד בסיון תשפ"א

העין הטובה אל מול הרעה-ערוץ 7
עו"ד שלום וסרטייל
צילום: דוברות ציפחה

פרשתנו מלמדת אותנו שיש לשלב בראייה את המוח עם ראיית הלב ולכוון אותה לראיית ורצון הבורא מתוך עין טובה.

שלושה ראו בפרשה את ארץ ישראל, בשלש לשונות שונות: ויתורו, ויחפרו, וירגלו.. משה רבנו, המרגלים ועם ישראל. כל אחד ראייתו שונה מחברו. לפי ששלוש דעות היו באותה עצה. הקב"ה אמר: 'שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען'. ישראל אמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ'. ובמרגלים לשון הכתוב היא: 'וירגלו אותה'.

הקב"ה אמר 'ויתורו', לשון יתרון. גלו יתרונה של ארץ ישראל כמה מעלות טובות ומכופלות יש לה, וכמטבע שטבעו חכמים בברכת המזון 'ארץ טובה ורחבה'. ואולם נראה שלבני ישראל לא אצה הדרך להיכנס לארץ, שהרי מה רע במדבר? את התורה כבר קיבלו, באר מרים מלווה אותם, ענני הכבוד מקיפים אותם, פרנסה יש בשפע, שהרי המן יורד מידי יום ביומו, ומנגד הרי מיד עם כניסתם לארץ ישראל, כל הטוב הזה ייעלם באחת.

המן יחדל מרדת ויצטרכו לעמול לחרוש ולזרוע, להוציא לחם מן הארץ, ואף באר מרים לא תלווה אותם יותר ויצטרכו לחפור בארות למצוא מים כאבותיהם עם סכנת סתימתם ע"י פלסטינאים או שליחת בלוני תבערה לשדות החיטה. לכן נקטו לשון 'ויחפרו', לשון חרפה. ביקשו למצוא את חרפת הארץ, ביקשו למצוא תירוץ ותואנה לשוב למצרים, או לפחות להישאר בגלות המדבר.

המרגלים אף הם, כדברי הזוהר הקדוש ידעו שעם כניסתם לארץ תופסק כהונתם כנשיאים, לכן גם להם לא אצה הדרך, ובקשו להוריד מעלת ארץ ישראל שהיא ראש לכל הארצות, לדרגת הרגל. 'וירגלו' עשו אותה למדרס כף רגל. ומנגד את מצרים, הפחותה שבארצות, הפכו לראש.

מצינו אפוא דרכים שונות של התבוננות וראיה. האחת, עין טובה, דרך ראית היתרון, הלא היא דרכו של הקב"ה ומשה עבדו הרואים עין בעין. וכנגדה, דרך עין רעה - דרך המרגלים, הנשיאים, החוששים לרדת מגדולתם, ודרך הראיה של בני ישראל, שחטאו בעין רעה ובלשון הרע בהוצאת דיבת הארץ. משה רבנו, הלך בדרך ראיית ה' 'וישלח אותם משה לתור ... חפשו ואתרו את יתרונותיה של א"י, לכן אמר למרגלים: 'עלו זה בנגב ועליתם את ההר'.

משה הכיר את חברי ממשלתו הנשיאים שהפכו למרגלים וחשש מגישתם ולכן אמר להם 'עלו זה בהר', ולכשתגיעו למקום המקדש ודאי תשתנה כל ראייתכם לטובה, ותיזנחו את מחשבותיכם הרעות. המרגלים לא שמעו בקול משה, הם עלו בנגב, אך לא עלו בהר, לא עלו להר המוריה שבירושלים, ומשכך גם לא השתנתה ראייתם לטובה, ובכך החמיצו את ההזדמנות לראות בעין טובה את ארץ ישראל.

החמצה כבירה שעלתה בארבעים שנות מדבר. במקום זאת ראו הם את הנפילים, את הענקים, 'ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם'. המרגלים הסיקו מסקנות שלא נתבקשו והתמקדו בראייתם הדמיונית את עצמם כחגבים, ולא התעלו, על אף שהיו נשיאי ישראל בשליחות גורלית של העם.

כששאלו את האור-שמח כיצד הוא מעודד יהודים לעלות לא"י והרי רוב יושבי הארץ אינם שומרי תורה ומצוות, ענה להם: 'יתגדל ויתקדש שמיה רבא', קודם יתגדל, אח"כ בעז"ה גם יתקדש. נשלב בראייתנו את הלב עם המוח כאחד וכך נזכה מתוך עין טובה לראות יחדיו עין בעין בשוב ה' ציון.

עו"ד שלום וסרטייל הוא יו"ר חברת הנדל"ן ציפחה אינטרנשיונל