ניר ועידית, פשוט אִמרוּ לא

בפרשת השבוע שלנו ישנם עשרה מרגלים, שבתחילה היו מגדולי ישראל, אולם בסופם התגלו כחסרי אמונה.

דודי וכטל , כ"ד בסיון תשפ"א

ניר ועידית, פשוט אִמרוּ לא-ערוץ 7
דוד וכטל
עצמי

בדומה לאותו כהן צדוקי או מתייוון מימי בית שני אשר קנה לעצמו את הכהונה הגדולה תמורת בצע כסף, כך צועדים להם נפתלי איילת ומתן אל תוך ממשלת השמאל החדשה.

כמו אותו כהן מימי בית שני, אשר ידע שכיוון שהוא לא ראוי לתפקידו, כניסתו לבית קודשי הקודשים ביום הכיפורים תהיה המעשה האחרון בימי חייו ואף על פי כן 'מסר נפשו' עבור רדיפת הכבוד ונכנס, כך גם נפתלי איילת ומתן 'מוסרים נפשם', ביודעם ששום דבר משמם הטוב לא יישאר אחרי הקמת ממשלת השמאל, והעיקר לזכות בכבוד ולחשוב בטעות ש'הנה סוף סוף הנחנו ידיים על הגה ההנהגה של מדינת ישראל'.

על שיגעון הגדלות וחוסר המודעות העצמית של חבר הכנסת נפתלי בנט, כבר כתבנו והתרענו רבות. החל משנת תשע"ג ועד לחודשים האחרונים נכתבו עשרות מאמרים המעוררים ומתריעים על כי אל מול עיניו עומדת מטרה אחת בלבד – כיסא ראש הממשלה, וכל שותפיו לדרך, בין אם מדובר ברבנים וראשי ישיבות ובין אם מדובר בעסקני ההתיישבות, הינם רק 'אידיוטים שימושיים', המוחלפים מפעם לפעם לפי הצרכים המתחדשים.

אלא שאל אותו שיגעון גדלות וחוסר מודעות הצטרפה לה בשבועות האחרונים צורת התנהגות פטרנליסטית מהחמורות ביותר.

אם חשבתם שרק שופטי בג"צ הינם בעלי יומרה לדעת מה הכי טוב עבורנו ועל כן פעם אחר פעם הם מתעלמים לחלוטין מבחירתנו בקלפי, פוסלים ומחוקקים חוקים כרצונם ועושים במדינה כבשלהם, בא נפתלי בנט והשאיר להם ובעיקר לנו אבק. כמו ילדים קטנים וטיפשים הזקוקים להשגחתו של אדם מבוגר שיעזור להם לחצות את הכביש, כך רואה נפתלי את קהל בוחריו. עם הילד הקטן אין מה לדבר, רצונותיו ביחס למעבר בטוח של הכביש כלל לא אמורים להוות שיקול. הוא קטן והוא טיפש, ואני, כך סבור נפתלי, יודע כיצד באמת לדאוג לו.

צורת ההתנהגות של שופטי בג"צ כבר עשרות שנים הועתקה בשלמות השבוע, והמעתיק הוא לא פחות ולא יותר מי שבמשך שנים תקף את אותם שופטים על דרכם. נפתלי בנט, יחד עם שאר ראשי מפלגתו – חברי הכנסת איילת שקד ומתן כהנא, בחרו לגזול את קולות הבוחרים שלהם ולהשקיע אותם בהקמת ממשלה אנטי יהודית ואנטי ציונית.

ממשלה, שחבירתה למפלגה ערבית היא הצד העוד פחות נורא שבה, ממשלה שרוב המפלגות המרכיבות אותה חותרות לפרק את מדינת ישראל מזהותה היהודית ולהקים במקומה מדינה לכל אזרחיה. אגב, כשמבינים שזו באמת הסכנה הגדולה בממשלה הבאה עלינו לרעה, לא כל כך מתפלאים כיצד נפתלי בנט מוצא עצמו בתוכה, שכן הוא הרי כבר שנים פועל לטובת הפרדת הדת מהמדינה, כנהוג ב'סטייטס'.

בפרשת השבוע שלנו ישנם עשרה מרגלים, שבתחילה היו מגדולי ישראל, אולם בסופם התגלו כחסרי אמונה. אותם מרגלים התגלו לא רק כחסרי אמונה בקב"ה שיצליח להנחיל לנו את ארץ ישראל חרף שלושים ואחד המלכים אשר ישבו בתוכה; אותם מרגלים התגלו גם כחסרי אמונה בעם ישראל, וחשבו שאין בכוחו לעמוד בניסיונות שארץ ישראל תזמן לו, שאין בכוחו לממש את האידיאל הגדול עבורו הגענו אליה.

שניים מהמרגלים קנו עולמם בפרשה אחת, הם אשר "חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ". על אחד מתוכם, כָלֵב בן יפונה אמר ה': "עבדי כָלֵב, עקב הייתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה". אצל כָלֵב ישנה "רוח אחרת".

ישנם הקונים עולמם בשעה אחת, ישנם אפילו בדקה אחת וישנם אפילו במילה אחת. ניר אורבך ועידית סילמן היקרים, פשוט תגידו: 'לא'. 'לא', כי אנחנו לא כמוכם – איננו רודפי כבוד, איננו דוברי שקרים, איננו אחד בפה ואחד בלב, איננו מוכנים לוותר על ערכינו עבור רווחים פוליטיים אישיים, איננו אנשים בזויים שניתן לזלזל בהם עד כדי כך.

תגידו כך, ויוכח לכל שבכם ישנה "רוח אחרת". פשוט תגידו 'לא' ותקנו את עולמכם.