הרב חגי לונדין
הרב חגי לונדין צילום: ללא

היום, כו' ניסן, מצוין במסורת היהודית כיום פטירתו של התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל; גדול תלמידיו של הלל הזקן, ומחבר התרגום לנביאים.

התלמוד הבבלי (סוכה כא, א) כותב ש"בשעה שהיה יושב ועוסק בתורה - כל עוף שפורח מעליו היה נשרף". המשמעות העמוקה של הביטוי הזה היא - היכולת לצאת מקבעונות מדומיינים.

'עוף פורח' הכוונה למחשבה מופשטת ש'עפה באויר''; תפיסת עולם דמיונית שאנחנו משתעשעים בה. רבי יונתן בן עוזיאל 'שורף עופות באויר', במילים אחרות: לא מקובע בשום תפיסת עולם אנושית, מסוגל להתחדש ולחשוב 'מחוץ לקופסה'.

הרב חגי לונדין: לשרוף עופות בשמים

[זוהי אגב הסיבה עבורה הפך מקום קבורתו בישוב עמוקה כמקום תפילה למבקשי זיווג. היכולת 'לשרוף' את מסגרת החיים הקודמת ולבנות מסגרת חדשה ורחבה יותר].

בימים אלו כדאי להרהר בדמותו ובתורתו של רבי יונתן בן עוזיאל. בזמן שבני אדם מדמיינים לעצמם 'עופות פורחים באויר'; תפיסות עולם שאפתניות מנותקות מהעולם הזה, חסרות כיוון ונאמנות - אנחנו לומדים את תורתו של רבי יונתן; מגבשים בעולמנו פנימה חיבור למשהו עמוק יותר ש'שורף' את הדמיונות, ומאפשר ליצור לא 'עוף פורח' אלא 'סולם מוצב ארצה שראשו מגיע השמיימה' - תפיסת עולם מלאת שאר-רוח שמעוגנת במציאות הארצית והבריאה.