כשגפני מגלה את הבן של סלומיאנסקי בדיון בועדת הכספים