יו"ר הכנסת יריב לוין הודיע אחר הצהריים (שני) במליאת הכנסת כי ח''כ יאיר לפיד הודיע לו שעלה בידיו להרכיב ממשלה.

"חבר הכנסת יאיר לפיד הודיע לנשיא המדינה ולי כי עלה בידיו להרכיב ממשלת חילופין", אמר לוין. "בהתאם לחוק תיקבע ישיבה של הכנסת לצורך כינון הממשלה בתוך שבעה ימים, כלומר, עד יום שני, ד' בתמוז, 14 ביוני 2021. הודעה בדבר מועד ההצבעה לצורך כינון הממשלה תימסר לחברי הכנסת בהמשך".

ביום שישי קרא לוין לחברי ימינה ויש עתיד לפרסם את ההסכמים הקואליציוניים, וטען כי "ראוי שההסכמים יוגשו למזכירות הכנסת באופן מיידי עם חתימתם".

יש עתיד וימינה הגיבו כי לפי החוק עליהם להציג את ההסכמים 24 שעות לפני השבעת הממשלה. המפלגות הבטיחו לפרסם את ההסכמים כשייחתמו, ודרשו מלוין לכנס את מליאת הכנסת בהקדם כדי להשביע את הממשלה החדשה.