תמר זנדברג
תמר זנדברג צילום: חזקי ברוך

ח"כ תמר זנדברג ממרצ הניחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיה לרשימת הזכאים לקבל "סל קליטה" יתווספו גם מי שלמדו במוסדות חינוך חרדיים ועזבו את החברה החרדית.

על פי ההצעה, מי שיעמוד בקריטריונים שייקבעו לצורך כך יזכו לתמיכה כספית זהה לזו שלה זכאים כיום עולים חדשים המגיעים ארצה במסגרת "סל קליטה".

בדברי ההסבר להצעה נכתב, "התמיכה ביוצאים לשאלה אינה ממוסדת, מועטה, נעשית על בסיס פרטי (למשל באמצעות הל"ל – הארגון ליוצאים לשאלה) וללא כל תמיכה מצד המדינה. בנוסף, אין בחוק הישראלי, בתקנות או בנהלים, הגדרה ליוצא לשאלה. העדר הגדרה רשמית מקשה על איסוף נתונים מדויקים לגבי היקף התופעה".

"המדינה מקנה כיום כלים מסובסדים לבוגרי מערכת החינוך החרדית שנשארו בעולם החרדי כדי שיתגברו על הפערים שמערכת זו יוצרת, אך נמנעת מגיבוש כלים כאלה עבור בוגרי אותה מערכת שאינם מהווים עוד חלק מהחברה החרדית. הדבר יוצר אי-שוויון ואפליה כלפי היוצאים לשאלה. לאור הדמיון בין עולים חדשים ובין יוצאים לשאלה בכל הנוגע לקשיים ולפערים שתוארו, מוצע לקבוע כי יוצאים לשאלה יהיו זכאים לסל קליטה, בדומה לזכאותם של העולים חדשים, שיאפשר להם להתאקלם באופן המיטבי", נאמר עוד.

במרכז ליב"ה תקפו את הצעת החוק ומסרו בתגובה: "לנוכח המתקפה החזיתית של ממשלת 'השינוי' נגד הדת היהודית, קשה להחליט אם לצחוק או לבכות. לצחוק על ההצעה לאפשר 'סל קליטה' למי שיצאו בשאלה, כאילו היה מדובר חס וחלילה באנשים מחוסרי יכולת שנגרם להם נזק כלכלי. לבכות, על ההצעה לאסור יהודים שרוצים לספר לבני נוער על הדת היהודית.

"בזמן שבנט ושקד מחלקים תיקים ומפזרים הבטחות, השמאל לא מבזבז אפילו דקה ופועל במלוא כוחו כדי למחוק את האופי היהודי של מדינת ישראל. הסכנה מוחשית", הוסיפו אנשי ליב''ה.