המבצעים הגדולים, היחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם סימני השאלה סביב קשריו עם אנשים עשירים מאוד. ראש המוסד היוצא יוסי כהן, מסכם קדנציה סוערת בראיון לאילנה דיין, ומדבר בפעם הראשונה על השאיפות הפוליטיות: לא מוציא מכלל חשבון את האפשרות להתמודד על ראשות הממשלה.