רב היישוב יצהר וראש מחלקת כשרות בשומרון, הרב דודי דודקביץ, יוצא בקריאה לשומרי המצוות לעשות מינוי לאוצר הארץ ולחזק את החקלאים הישראלים המבקשים לשמור את שנת השמיטה.

דמי המנוי שמשלמים לאוצר הארץ יוחזרו כשוברים לקבלת פירות וירקות בקדושת שביעית בעמדות של אוצר הארץ שמיקומן יפורסם לקראת תחילת שנת השמיטה.

הרב דודי דודקביץ מצטרף לשורת רבנים בכירים התומכים באוצר הארץ ואומר: "מצווה גדולה להיות מנויים לאוצר הארץ, קרבה שנת השבע שנת השמיטה וזה מביע עד כמה אנחנו מאמינים שארץ ישראל נתנה לנו מאת הבורא יתברך שמחים בפרותיה ושמחים בגאולה של הפירות המייפים ומגדלים את הארץ".

רב הישוב יצהר ממשיך ואומר: "השותפות שלנו היא לחזק את ידי כל החקלאים שומרי השביעית, חיזוק האמונה, חיזוק החקלאות בארץ ישראל וכל שותף כזה שותף למצווה גדולה מאוד של גאולת ישראל, ישוב הארץ וצריכה מהודרת של פירות שנת השמיטה הקרובה לבוא''.