החגיגות בכיכר מלכי ישראל - לשמחה מה זו עושה?

אתמול בחגיגות נאמרו משפטי "שמחה" על סילוקו של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשמחה כדת אין אונס.

אסף אוחיון , ד' בתמוז תשפ"א

החגיגות בכיכר מלכי ישראל - לשמחה מה זו עושה?-ערוץ 7
אסף אוחיון
צילום: עצמי

על מה כל החגיגה שראינו אתמול בתל אביב? האם היה כאן "מהפך"? כפי שכותרות העיתונים זעקו בניסיון לשטוף את מוחות הקוראים ביום שלמחרת?

ודאי שלא, הרי שינוי ברצון העם ודאי שלא היה כאן. העם ברובו בחר במפלגות ימין כפי שבחר כבר שנים רבות, אלה שהשינוי היחידי שאפשר את הקמת הממשלה אתמול זה שימוש בדמוקרטיה כדי לעקוף את רצון העם ובחירתו.

דמוֹקְרַטְיָה (מילה שמקורה ביוונית ופירושה הוא שלטון העם) היא שיטת ממשל בה רצונם של האזרחים בא לידי ביטוי בדרך של הצבעה.

לאזרחי המדינה זכות חוקית להשפיע על המדיניות הציבורית במדינתם או בעירם, ואכן במשך שנים העם בחר בחירות אחרי בחירות בייצוג של רוב ימני וקיבל את הזכות החוקית לייצוג בכנסת על פי השקפת עולמו כפי שבאה לידי ביטוי בבחירתו בקלפי.

מצד שני בכל פעם הצד השמאלי של המפה הפוליטית לא השלים עם בחירתו של העם עד כדי אמירות כמו "אם זה מה שהעם בוחר כנראה שהוא לא עם סגולה", "אני לא מזדהה עם בחירתו שם העם" וכן ניסה כל תחבולה פוליטית כדי להכשיל זאת אך נחל כישלון פעם אחר פעם.

אם כן הסיבה לחגיגות השמחה אתמול היא הרבה מעבר לכך שהצליחו "להחליף ראש ממשלה" יש כאן תקדים שהצליח לאחר שנים ארוכות של כישלון זו הסיבה לשמחה הגדולה לשיטתם.

הסיבה לחגיגות אתמול היא על שהמושג דמוקרטיה קיבל משמעות אחרת, ניתן יהיה להשתמש בו מבלי להביא את היסוד שעליו הוא עומד שהוא שלטון העם, מה שנעשה בהקמת הממשלה הנוכחית זה הצלחה של קבוצת מיעוט שהצליחה באמצעות שימוש ציני בכללי הדמוקרטיה "לעקוף" את רצון העם ולהכתיב לו סדר יום ציבורי על אף מה שהוא בחר, זו אכן לשיטתם סיבה לשמוח.

לכן כאשר אנו עדים לחגיגות השמחה הפורצת מגרונם של "לוחמי הגנת הדמוקרטיה" עלינו לדעת להסתכל מבעד לחרכים ולראות מה טמון בהם, לא עוד הצלחה פוליטית יש כאן אלה סדר יום חדש, התעלמות מרצון העם ונכונות להכתיב לו מה טוב לו על ידי מיעוט, לעיתים המעשה כלפי חוץ נראה הוגן וישר ועומד בכללי הדמוקרטיה אך מאחוריו עומדות כוונות שליליות, לכן אנשים גדולים ובפרט מנהיגי ציבור צריכים לזהות זאת ולא ליפול בפח.

ריה"ל בספר הכוזרי כבר לפני כמעט אלף שנה גילה לנו שישנם מלכים\מנהיגים שכוונתם רצויה אך מעשיהם אינם רצויים אם כן רלוונטיים הדברים לימינו אנו.

אסף אוחיון, אברך בישיבת לב-לדעת בשדרות, עוסק בקירוב נוער וסטודנט להוראה בשנה ג'.