יש גבול

אני מאשים את דוד וכטל בהוצאת שם רע ברבים במזיד על שליח ציבור נאמן לבוראו ולשולחיו.

הרב יואל קטן , ה' בתמוז תשפ"א

יש גבול-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

הפעם באמת לא האמנתי למראה עיניי. אני רגיל להתלהמות ולהתנשאות של כותבים מצד אחד של הציבור הד"לי, אבל כתיבה שקרית ומכוערת כמו שכתב דוד וכטל היום בערוץ 7 לא ראיתי מזמן.

בטור דעה בשם 'יהדות או למות' הוא מאשים את שליח הציבור הנאמן ח"כ בצלאל סמוטריץ בהאשמה אחר האשמה, בלי שמץ של נאמנות לעובדות, ובחוצפה חריגה מעבר לכל פרופרוציה. לא אחזור שוב על כל דבריו, גם אין בזה צורך למי שעוקב קצת אחרי האירועים, אבל בלי מעט ראשי פרקים אי אפשר.

וכטל כותב שבצלאל הכריע שלא תהיה ממשלת ימין שנשענת על ערבים שונאי ישראל בניגוד לדעת 'כל הרבנים בהם הוא נוהג להתייעץ'. שקר ראשון, זו הייתה בדיוק המסקנה של רוב גדול של הרבנים איתם הוא התייעץ, וגם חלק ניכר מאלו שהיו בדעת מיעוט חזרו בהם לאחר הפרעות של יום ירושלים.

וכטל כותב שבצלאל מסתכל על כל המציאות רק דרך המשקפיים הלאומיות, ומתעלם מאלו שבאים לעקור את הנשמה מהמדינה. שקר שני, החשבון של בצלאל הוא בדיוק זה – למנוע בטווח הבינוני והארוך את הכיבוש השלם של מוסדות השלטון במדינה ע"י חבורת הליברלים-פרוגרסיביים שמסכנת את כל הקדוש והיקר לנו, והנושא הלאומי-בטחוני החשוב אינו הנושא העיקרי במאבקו.

וכטל טוען שבצלאל עסק בעקבות בנט [!] בעיקר 'בעניינים אחרים' ולא בענייני הקשורים ליהדותה של המדינה. שקר נוסף, ח"כ סמוטריץ שילב בחריצות ובעוצמה טיפול בכל הנושאים שהוא יכול היה לעסוק בהם ולסייע בהם בתוקף תפקידו ושלא בתוקף תפקידו, כולל הרבה מאוד ענייני יהדות, תקציב למוסדות תורניים, מניעת הכירסום בסטטוס קוו ועוד. יעידו על כך העוסקים בצרכי ציבור מכל המחנות, ולשקר אין רגליים.

וכטל מעז לטעון עוד, שבניגוד למזרחי של פעם, שעיקר דאגתו הייתה לפניה היהודיים של המדינה, את בצלאל מעסיקים בעיקר נושאים אחרים. שקר גס נוסף, שנחסוך לקוראים את פריטתו לפרוטות.

אני מאשים את דוד וכטל בהוצאת שם רע ברבים במזיד על שליח ציבור נאמן לבוראו ולשולחיו. אני מאשים אותו וכמה מחבריו ששנאתם וקנאתם מעבירים אותם על דעתם, ושבהתנהגותם הציבורית והתקשורתית חסרת האחריות הם הורסים כל חלקה טובה בהנהגה הציבורית הדתית לאומית. והיא לא תצלח.

ח"כ בצלאל סמוטריץ, עלה והצלח למען תורתנו ולמען ערי אלוקינו. לך בכוחך זה, וה' יהיה בעזרך.